Bomber: Varför ritas de som klot med lunta?

I tecknad film ser bomber ut som klot med en lunta. Skall det föreställa ett riktigt vapen?

Innan den moderna handgranaten uppfanns använde soldaterna så kallade handbomber.

Den klotformade bomben användes i krig fram till 1900-talets början. Den togs i bruk under 1600-talets senare hälft som en tidig föregångare till handgranaten och var avsedd att kastas. Belägringar var vanliga, och då var handbomben ett effektivt vapen mot fiender som tagit skydd bakom anlagda vallar.

Bomber krävde starka soldater

Konstruktionen var enkel: Ett klotrunt järnskal fyllt med krut och ett hål för den snabbt brinnande luntan. För att tända den hade soldaten en annan, långsammare brinnande lunta, som han bar med sig under hela striden. Bomben var tung och delades därför bara ut till långa och starka soldater – de så kallade grenadjärerna.