Field Museum
Fields Museum bronssvärd

Billig svärdskopia var äkta bronsåldersfynd

På 1930-talet var personal från ett amerikanskt museum på besök i Ungern, där de köpte en billig kopia av ett bronssvärd. Trodde de. Nästan 100 år senare fick emellertid ungerska experter titta på svärdet.

När personal från Field Museum i Chicago på 1930-talet köpte ett ungerskt svärd antog de att svärdet var en modern, billig kopia av ett bronsålderssvärd. Det kunde få en plats i museets utställning, men det var långt ifrån någon huvudattraktion.

När Field Museum nyligen förberedde en utställning om europeiska kungariken under järnåldern plockades svärdet fram igen.

För utställningen behövde museet låna föremål från bland annat ett ungerskt museum, och när ungrarna fick nys om den gamla svärdskopian blev de nyfikna. De ungerska experterna bedömde att svärdet otroligt nog verkar vara äkta.

Svärdet undersöktes med röntgen, och kemiska undersökningar av metallen visar att den är 3 000 år gammal.

Field Museum bronssvärd

Röntgenundersökningar och kemiska test avslöjade svärdets verkliga ålder.

© Field Museum

En omvänd historia

Svärdet, som en gång i tiden fiskades upp ur floden Donau, har troligen ingått i en begravning av en högt uppsatt person i området.

Fyndet förvånar Bill Parkinson, som är intendent på Field Museum. ”Vanligtvis är det tvärtom i sådana här fall”, säger han. ”Något som vi tror är ett original visar sig vara en förfalskning.” Men i det här fallet visade förfalskningen sig vara en tvättäkta forntidsklenod.

Dessvärre blev resultaten av undersökningarna inte klara i tid för att svärdet skulle hinna ingå i den nya utställningen. I stället har museet valt att ställa ut det i en egen glasmonter på en framträdande plats i ingångshallen.