Bridgeman/Wikimedia/Jean Froissart
Armborst

Armborstet – 2.400 år på slagfältet

Under medeltidens strider gick armborstskyttarna alltid i täten och spred skräck bland fienden. Det mekaniska armborstet krävde varken flera år av träning eller muskelstyrka, men dess pilar kunde tränga genom rustningar eller slå en man av hästen från flera hundra meters avstånd.

Armborstet är ett flera tusen år gammalt vapen, som används än i dag.

Armborstet var vanligt under medeltiden och var ett oerhört fruktat vapen, eftersom det var både dödligt pricksäkert och enkelt att hantera.

Av adeln betraktades det som ett vapen för personer utan heder, eftersom en vanlig bonde kunde använda det oerhört dödliga vapnet och döda en väl rustad och stridsutbildad riddare.

Läs om armborstet och dess historia i denna artikel.

Fakta om armborstet

På 1200–1400-talen fungerade armborstskyttarna som elittrupper och stod i främsta ledet. Det tunga armborstet blev snart så effektivt att de skickligaste skyttarna fick i uppdrag att skydda kungar på slagfälten.

Armborstet spelade en viktig roll när Nya världen skulle erövras. T.ex. hade Hernán Cortés med sig en grupp armborst­skyttar när han erövrade Mexico år 1521, och Pizarro hade enbart armborstskyttar med sig när han skulle erövra Peru år 1524.

På 1500-talet konstruerade vapenmakarna ett armborst som kunde skjuta stenar. Det blev aldrig särskilt utbrett – däremot blev ett armborst för stålkulor populärt på 1800-talet. Vapnet vägde runt fyra kilo och användes för jakt på hare och råka. Det konkurrerades ut av geväret på 1840-talet.

Läs också: Tortyrmetoder: Historiens tio brutalaste

Stocken

Stocken var av hårt trä. Skytten placerade sin böjda tumme på stocken och använde spetsen som sikte. Den skulle ligga i linje med pilspetsen för att ge en fullträff.

Bridgeman

Pilen

Pilen – eller bulten – tillverkades i enorma mängder för militärt bruk. Därför var konstruktionen enkel. Den bestod av ett träskaft med en järnspets och eventuellt en stjärt med fjädrar som skulle ge bättre flykt.

Pilarna var oftast 25 cm långa och kunde slå igenom rustningar – som gjordes allt starkare under armborstets storhetstid.

Bridgeman

Bågen

Bågen var av stål och mycket hård. Den kunde inte dras tillbaka för hand utan spändes med en laddningsmekanism som skytten bar i bältet.

Det tog ungefär en minut att ladda om armborstet – på den tiden kunde en erfaren lång-bågeskytt avlossa omkring tio pilar.

Bridgeman

Bågsträngen

Bågsträngen bestod av många tunna trådar av hampa eller lin som inte utvidgades särskilt mycket när man drog i den.

Så när den kraftiga stålbågen spändes kunde pilen flyga iväg upp till 300–400 meter och till och med tränga igenom en rustning.

Bridgeman

Laddningsmekanismen

Laddningsmekanismen var ett spel som gjorde att skytten ganska enkelt kunde dra tillbaka den mycket hårda bågen.

Laddaren monterades på änden av skaftet och dess båda krokar sattes om strängen. Därefter vevade skytten handtaget och spände bågen.

Bridgeman

Armborstets historia

Terrakottakrigare begravd med kejsar Qin Shi Huang
© United Archives/WHA - United Archives/WHA, Germany

399 f.kr. - Lerkrigare med armborst

Armborstets ursprung är inte känt men det finns spår av det hos både greker och kineser.

Den grekiske historikern Diodorus skriver att en grekisk specialstyrka år 399 f.Kr. uppfann en mekanism som kunde avfyra pilar.

Cirka 150 år senare bygger Kinas förste kejsare, Qin Shi Huangdi, en armé av terrakottasoldater. Några av lerkrigarna bär armborst med avancerade avfyrningsmekanismer i brons.

Ballistan, romarnas jättearmborst
© DK Images

146 f.kr. - Jätte-armborstet

Romarna anammar grekernas vapenteknik och an­passar armborstet så att det motsvarar deras egna behov.

Bl.a. bygger de ett belägringsvapen – ballistan – som ser ut ungefär som ett jättelikt armborst.

Påve Innocetius III
© https://www.europeana.eu/en/item/2024903/photography_ProvidedCHO_KU_Leuven_9983174700101488

1139 - Kyrkligt förbud

Den romersk-katolska kyrkan menar att såren efter armborstets pilar blir så hemska att vapnet är en djävulens uppfinning.

Konciliet i Rom förbjuder armborstet år 1139 och får stöd av påven Innocentius III som senare samma århundrade fördömer det grymma vapnet.

Rikard Lejonhjärta
© Bridgeman

1199 - Rikard Lejonhjärta föredrar armborst

Trots kyrkans förbud används armborstet flitigt och bl.a. Rikard I Lejonhjärta av England är en skicklig armborstskytt.

Han använder vapnet under korstågen i Heliga landet och säkrar då bl.a. segern över muslimerna i slaget vid Arsuf.

Ironiskt nog dödas Rikard Lejonhjärta själv av en pil från ett armborst år 1199.

Gevär från 1500-talet
© Société des Sciences, Arts, Belles-Lettres et Agriculture (Saint-Quentin) [organisation]

1525 - Geväret vinner terräng

Europas arméer överger armborstet och börjar införa nya skjutvapen med kulor och krut.

Armborstet används dock fortfarande till havs eller som defensivt vapen under belägringar av borgar och städer där det inte gör så mycket att vapnet är tungt och tar tid att ladda om.

Armborst används för jakt
© Polfoto/Topfoto

1621 - Armborst används till jakt

Även om arméerna överger armborstet används det fortfarande till jakt i större delen av Europa.

En ivrig jägare är George Abbot, ärkebiskopen av Canterbury. År 1621 blir han huvudperson i en stor utredning då han under en jakt råkar döda en skogvaktare med en av sina armborstpilar.

Armborst i dag

Armborstet är ett tyst vapen. Därför används det av specialförband inom militären eller polisen i bland annat Spanien, USA, Peru och Turkiet.

Enligt kinesisk polis är vapnet oslagbart när det gäller att oskadliggöra personer med bomber utan att riskera att bomben detonerar.

Armborst används av kinesisk polis
© Scanpix / afp

Jakt med armborst

I många länder lyder armborst under vapenlagarna. Det innebär att man måste ha licens för att äga ett armborst.

I flera länder innebär det att den som äger att armborst måste förvara det i ett särskilt vapenskåp, precis som med ett vanligt skjutvapen, och att armborstet måste vara nedpackat, när det transporteras.

Det bedrivs jakt med armborst på en del håll i världen. Reglerna är ganska generösa i USA, där det i flera delstater är tillåtet att jaga med armborst, om man är över 18 år och har licens för armborst.

I EU är det i stort sett olagligt att jaga med armborst. Reglerna skiljer sig åt en aning från land till land.

Regler för att använda armborst

Moderna armborst

Moderna armborst.

© Shutterstock

Tyskland

Innehav av armborst kräver ingen licens. Jakt med armborst är olagligt.

Nederländerna

Jakt med armborst är olagligt enligt djurskyddslagen. Det krävs ingen licens för att äga ett armborst.

Finland

Att jaga med armborst är olagligt. Vapenlicens krävs inte. Vapnet jämställs med en luftpistol.

Danmark

Att tillverka, importera eller inneha armborst är olagligt utan licens. Inte heller att jaga med armborst är lagligt.

Norge

Vapenlicens krävs. Jakt med armborst är olagligt.

Sverige

Vapenlicens krävs. Att jaga med armborst är olagligt. Armborst med mycket svag kraft kan säljas i butik till myndiga personer, på samma sätt som luftvapen med svag kraft.

Hur långt kan ett armborst skjuta?

Moderna armborst har förbättrats avsevärt med åren. De är gjorda av bättre material och är effektivare.

De bästa armborsten kan i dag skjuta omkring 500 meter. Det betyder dock inte att man kan pricka sitt mål på det avståndet, eller att pilen tränger in i målet.

Den effektiva räckvidden för ett armborst ligger på omkring 35–45 meter för de flesta personer.

Läs också: Historiens tio mest förödmjukande straff