Arkeologer hittar förbluffande välbevarat bronssvärd

Arkeologerna kunde nästan inte tro sina ögon, när de undersökte en gravhög i södra Tyskland. I högen hittade de ett bronssvärd som är så välbevarat att det nästan ser ut som en modern kopia.

Bronssvärd Tyskland

Svärdet har daterats till 1300-talet före Kristus. Närmare undersökningar ska avslöja var det tillverkats.

© Dr. Woidich

Under utgrävningen av en gravhög från urnefältskulturen i södra Tyskland kunde arkeologerna nästan inte tro sina ögon, när ett blankt svärd dök upp ur marken.

Svärdet ”glänser nästan”, säger kuratorn Mathias Pfeil, chef för de bayerska myndigheternas kontor för fornminnen.

Svärdet är troligen från cirka 1300 före Kristus och är ett extremt ovanligt fynd. Inte enbart för att det är så välbevarat utan för att det hittades på sin ursprungliga plats i en grav.

De flesta av urnefältskulturens gravhögar har nämligen grävts ut och förstörts av 1800-talets mer hårdhänta arkeologer.

Svärdet är tillverkat på ett särskilt sätt

Bronssvärdet låg bland de andra gravgåvor som den döde fick med sig till nästa liv någon gång för mer än 3 000 år sedan.

Fästet är åttakantigt och tillverkades genom att handtaget smiddes över klingan, en komplicerad process som är oerhört ovanlig.

Forskarna känner endast till två områden där svärd med åttakantiga fästen tillverkades. Ett ligger i södra Tyskland och ett sträcker sig från norra Tyskland in i Danmark. Forskning tyder på att de svärd som hittats i norr var importerade eller kopior av original söderifrån, möjligen tillverkade av invandrade smeder.

”Svärdet och graven behöver undersökas närmare, så att våra arkeologer kan klassificera fyndet mer exakt”, säger Mathias Pfeil. Eftersom svärdet inte visar några tecken på att ha använts var det troligen en maktsymbol.

Utöver gravgåvorna fann arkeologerna kvarlevorna av tre individer i graven. De döda var en vuxen man, en vuxen kvinna, samt en tonåring som ännu inte könsbestämts.

Bronssvärd Tyskland

Arkeologerna kan ännu inte svara på varför svärdet är så välbevarat.

© Dr. Woidich