Library of Congress
Kvinna med glödlampa

Vad kostade el i början av 1900-talet?

Thomas Edison ville göra elektricitet tillgänglig för alla och lysa upp hela världen med elektriskt ljus. Men ytterst få hade råd med el i början av 1900-talet.

”Vi vill göra elektricitet så billig att endast de förmögna kommer att använda stearinljus.” Orden ska ha yttrats av den amerikanske uppfinnaren Thomas Edison, som i slutet av 1800-talet gjorde det till sin livsuppgift att sprida användningen av elektricitet.

Edison tog patent på en lång rad elektriska uppfinningar – bland annat en glödlampa – och var med om att etablera det första elverket och distributionsnätet för elektricitet i storstaden New York.

Edison fick rätt i sin förutsägelse om billig ström. Medan elektricitet till en början var förbehållen de förmögna, rasade priserna under 1900-talet i takt med att el-industrin växte, och fler och större kraftverk omvandlade elektricitet från en lyx till var mans egendom.

Kvinna med glödlampa

Elektricitet började bli en del av vardagen för människor under 1900-talets första årtionden.

© Library of Congress

Priserna sjönk kraftigt

Under 1900-talets första år fick privatkunder i USA betala motsvarande omkring 48 kronor i dagens penningvärde för 1 kWh elektricitet: Det är den mängd energi som får en glödlampa på 100 watt att lysa i tio timmar.

Priset rasade till omkring nio kronor år 1920, men steg en aning under mellankrigsåren, innan priserna sjönk ytterligare efter andra världskriget. På 1960-talet nådde priset på el motsvarande cirka 3,5 kronor för 1 kWh.

Under 2021 steg priset på el emellertid i Europa. Anledningen är bland annat höga priser på kol, olja och naturgas, mindre vind till vindkraftverken och låga vattennivåer i till exempel de nordiska vattenreservoarerna. Experter hoppas att ökade investeringar i förnybara energikällor ska få priset på el att sjunka igen.