Konstantin Savitsky / Public domain

Vem var först med att spela dragspel?

Det kan hända att 1960-talet var elgitarrens årtionde, men spolar vi tiden hundra år tillbaka revolutionerade dragspelet 1860-talets folkliga musik och gjorde upp med förstockade klassiska traditioner.

Dragspelet fick sin nuvarande form på 1800-talet.

Uppfinningen tillskrivs den tyske instrumentmakaren Friedrich Buschmann, som 1822 utvecklade ett slags munspel med en blåsbälg.

Buschmann nämner sitt nya instrument i sina anteckningar, men han tog aldrig patent på det, och i stället fick den armeniske piano- och orgelmakaren Cyrill Demian 1829 patent på det första dragspelet.

Dragspelet har spelat upp till dans sedan 1800-talet.

© Shutterstock

Utvecklingen av olika dragspels­typer tog fart efter Demians patent, och instrumentet blev snabbt populärt runt ­om i Europa.

När europeiska immigranter vid 1800-talets mitt reste till Nord- och Sydamerika följde dragspelet med.

Till skillnad från klassiska musikinstrument som fiol och piano uppfattades dragspelet som mer folkligt och användes i stor utsträckning i lokal musik som bland annat tango och polka.

Bland klassiska musiker var motståndet mot instrumentet dock stort. I det danska “Tonekunstens leksikon” från 1865 står det:

”Dragspelet är det förskräckliga ­instrument, med vilket hankönsfigurer i lymmelåldern är beväpnade och gör gatorna osäkra.”