SeM/Getty Images
fallskärmsjägarenheter genomförde den första luftinvasionen när de invaderade danmark

Vem var först med att använda fallskärmssoldater i krig?

Redan under första världskriget fanns det planer på att sätta in fallskärmssoldater, men kriget tog slut innan operationen hann genomföras.

Redan under första världskriget övervägde det amerikanska flygvapnet att använda fallskärmar för att sätta in grupper av soldater bakom fiendens linjer.

Planen förverkligades dock aldrig, eftersom kriget slutade innan den nådde längre.

I stället blev tyskarna första med att sätta in fallskärmssoldater i krig. Mannen bakom idén var Luftwaffes chef Hermann Göring. På 1930-talet hade han besökt en militärövning med fallskärmssoldater i Sovjetunionen och såg genast en stor potential i luftburna styrkor.

Det första förbandet av tyska fallskärmsjägare etablerades 1935 och tillhörde flygvapnet, som stod för soldaternas rekrytering och utbildning. Den första tyska operationen med fallskärmsstyrkor ägde rum den 9 april 1940.

Under invasionen av Danmark släpptes fallskärmssoldater över Aalborg för att inta stadens flygplats och närbelägna broar.

Senare under kriget använde tyskarna fallskärmssoldater i stor omfattning vid invasionerna av Norge, Nederländerna och Frankrike.

De första allierade fallskärmssoldaterna under andra världskriget sattes in av Sovjetunionen i februari 1942, nära den ryska staden Vjazma, som hölls av tyskarna.