Vem uppfann toalettpapperet?

Kineserna var de första som använde papper för att torka sig med.

Kineserna var de första att torka sig med papper. Ingen vet när bruket uppstod, men det måste ha varit efter år 105, då papperet uppfanns.

Den första skriftliga källa som nämner toalettpapper är från ämbetsmannen Yan Zhitui. År 589 skrev han att han aldrig använde papper från ”de fyra böckerna och fem klassikerna” vid toalettbesök. Skrifterna var en samling konfucianska texter.

Utanför Kina betraktades toalettpapper länge som ohygieniskt: ”De är inte noggranna med renligheten och tvättar sig inte med vatten, när de uträttat sina behov”, lär en resande ha sagt på 800-talet, enligt en bok av fransmannen Eusèbe Renaudot från år 1718.