Mercedes-Benz AG

Vem uppfann motorbåten?

Gottlieb Daimler och Wilhelm Maybach revolutionerade världen med sin förbränningsmotor, men på vattnet lyckades de inte utnyttja uppfinningen kommersiellt.

Den första båten som drevs av en förbränningsmotor konstruerades av de tyska ingenjörerna Gottlieb Daimler och Wilhelm Maybach.

Båda två ägnade sig åt motorteknik och hade bland annat tagit patent på en bensinmotor år 1883.

Tre år senare monterades motorn på en båt som gjorde en provtur längs den tyska floden Neckar.

Senare samma år genomförde Daimler och Maybach en offentlig demonstration av sin motorbåt utanför Stuttgart i Tyskland.

Den tyska motorbåten fick inga nämnvärda kommersiella framgångar. I stället blev engelska Priestman Brothers först med att tjäna pengar på motoriserade båtar.

Företaget tillverkade tunga industrimaskiner och började år 1888 även tillverka en båt vars motor drevs av fotogen.

Motorbåten var så stark att den från år 1890 användes för att transportera tungt gods.

De första motorbåtarna var ganska långsamma, men år 1902 utvecklade britten Linton Hope den första höghastighetsbåten.

Den hade en motor som utvecklade sextiosex hästkrafter och kunde komma upp i trettiofem kilometer i timmen.