Hade araberna kikare på medeltiden?

En imponerad Kevin Costner får låna en tubkikare i filmen "Robin Hood – Prince of Thieves". Skulle det kunna ha hänt?

I filmen Prince of Thieves får Robin Hood (Kevin Costner) låna en tub­kikare av moren Azeem (Morgan Freeman).

Under större delen av medeltiden var den arabiska kulturen vida överlägsen den europeiska i många avseenden, inte minst inom naturvetenskap, teknik och astronomi.

De arabiska vetenskapsmännens många framsteg har ofta behandlats styvmoderligt i västvärlden, men ibland har även motsatsen ägt rum. Filmen Robin Hood: Prince of Thieves från 1991 är ett exempel.

Där spelar Kevin Costner adelsmannen Robin av Loxley, som går till skogs och blir rövarhjälte. I en scen visar hans moriske medhjälpare Azeem (spelad av Morgan Freeman) upp en tubkikare för den häpne engelsmannen.

Arabiska skrifter vittnar om att slipade stenar användes som förstoringsglas redan på 800-talet e Kr. Däremot finns det inga bevis för att araberna – eller några andra för den delen – byggde kikare redan under medeltiden. Detta instrument uppfanns först på 1600-talet i Nederländerna.

Azeems eleganta tubkikare är alltså en tvättäkta filmtabbe, eller åtminstone ett tydligt avsteg från den historiska verkligheten.