I Mesopotamien användes hjulet flitigt, som på den här bilden från staden Ur på en hjulförsedd vagn.

Uppfanns hjulet flera gånger?

Uppfanns hjulet på ett ställe och rullade sedan ut över världen eller var det en uppfinning som gjordes på flera olika håll, oberoende av varandra?

FRÅGA: Uppfanns hjulet på ett ställe och rullade sedan ut över världen eller var det en uppfinning som gjordes på flera olika håll, oberoende av varandra?

SVAR: Hjulet brukar räknas som världshistoriens viktigaste uppfinning. Exakt när människan insåg att man kunde fästa hjul på vagnar och på så sätt dra tyngre last är inte känt.

Det äldsta arkeologiska fyndet av ett hjulliknande föremål är en cirka 5 500 år gammal lertavla från Mesopotamien, som visar en drejskiva för tillverkning av krukor.

I olika indianska kulturer användes hjul bland annat till leksaker för flera tusen år sedan, men inte för vagnstransporter.

För ungefär 4 000 år sedan fick hjulen ekrar, vilket gjorde transporter med vagnar effektivare.

Enligt ett populärt talesätt bör man inte "uppfinna hjulet två gånger". Men det har faktiskt skett flera gånger: i såväl Kina som i Centralamerika uppfanns hjulet oberoende av utvecklingen i de tidiga stormakterna i Mellanöstern.