Turkisk amiral räddade Columbus karta

När Piri Reis karta upptäcktes år 1929 imponerades historiker över hela världen av den detaljerade åter­givningen av européernas första resor till Amerika.

Piri Reis använde Columbus karta för att skapa ett imponerande sjökort.

© AGE/Scanpix

En gulnad karta landade på museidirektör Halil Ethems kontor år 1929. Den hade hittats under arbetet i Topkapipalatset i Istanbul när det skulle göras om till museum.

Kartan föreställde Atlanten och kusterna på båda sidor av oceanen med sällsynt detaljrikedom. Det mest intressanta var emellertid två texter på arket: ”Kusten och öarna på denna karta är återgivna enligt Columbus karta”, stod det på turkiska.

Den andra texten, skriven med arabiska bokstäver och siffror, angav datumet år 919 i den islamiska kalendern.

Det motsvarade år 1510 enligt kristen tideräkning, vilket innebar att kartan hade tillverkats bara 18 år efter att Christofer Columbus anlöpte Amerika för första gången. Kartan var signerad Piri Reis, en sedan länge bortglömd amiral i den osmanska flottan.

Columbus egen karta från resan till Amerika var borta sedan länge – och därmed även en massa kunskap från tiden när Nya världen upptäcktes. Historiker över hela världen jublade därför över upptäckten av Piri Reis karta.

Två år senare konstaterade ledande forskare att kartan var äkta. Den var från 1510 och hade ritats av Piri Reis, som var högste befälhavare i osmanernas flotta.

##

Tillfångatog Columbus besättning

I slutet av 1400-talet utmärkte sig Piri Reis bland annat som skicklig ledare i strider mot sjönationen Venedig, och under långa seglatser på Medelhavet. Till sjöss teckade Piri Reis skisser över de kustlinjer han såg under resan. Han samlade även på sjökort, och år 1501 rodde osmanen hem en verklig jackpot.

Under en resa längs de italienska och spanska kusterna tillfångatog han några sjömän som hade arbetat under självaste Columbus. Med sig ombord hade de en karta som tillhört den berömde upptäcktsresanden.

Nio år senare, år 1510, använde Piri Reis den beslagtagna Columbus-kartan och all övrig information han hade tillgång till, och skapade ett enastående sjökort. Amiralen antecknade på kartan att han fått sina kunskaper från den store upptäcktsresanden – och upprepade dessutom flera av Columbus fel, t.ex. genom att rita Kuba som en halvö på den amerikanska kontinenten.

Piri Reis använde även arabiska och portugisiska kartor, samt en gammal karta som kan vara ritad av den grekiske geografen Ptolemaois.

Några år senare gav Piri Reis dessutom ut en bok med en avbild av kartan. I en särskilt fin utgåva dedikerades boken till Süleyman I den store, Osmanska rikets längst regerande sultan. Det är troligen kartan ur denna bok som hittades 1929 då sultanens palats gjordes om till museum.

Gåvan till Süleyman räckte dock inte för att rädda Piri Reis liv. År 1551 miste amiralen en stor del av den osmanska flottan i ett sjöslag mot portugiserna. Efter nederlaget anklagade sultanen den 90-årige Piri Reis för att ha misslyckats, och lät halshugga honom.