Stormlyktan gjorde natt till dag

Fladdrande talgljus och osande oljelampor, som slocknade vid minsta vindpust – i årtusenden levde människor i halvmörker. Först 1880 kastade en ny uppfinning ljus över världen.

Fladdrande talgljus och osande oljelampor, som slocknade vid minsta vindpust – i årtusenden levde människor i halvmörker. Först 1880 kastade en ny uppfinning ljus över världen.

Library of Congress

På 1840-talet kom oljeindustrins pionjärer på hur man kunde utvinna fotogen ur råolja.

Plötsligt hade mänskligheten tillgång till en brännbar och billig vätska, som gav en lysande klar, gul låga. Jämfört med ljuset från en gammaldags oljelampa var fotogen ett stort framsteg.

Ännu bättre blev det, när fotogenlampan uppfanns några år senare.

Den bestod av en behållare och en brinnande veke skyddad av ett högt glasrör. Lampan gav ett bra ljus inomhus, men den var opraktisk att bära omkring, för det långa glasröret trillade lätt av.

Dessutom var lågan svag och släcktes lätt av drag eller vindpustar. Först 1862, när uppfinnaren John Irwin tog patent på en fotogenlampa av formpressad plåt – och tillverkaren Robert E. Dietz 1880 började massproducera den – spreds ljuset över världen.

Luft förs via lyktans stomme till veken, medan förbränningsluften lämnar lyktan genom öppningen i toppen.

På det sättet utnyttjar lyktan bränslet effektivt, och lågan brinner stabilt.

Eftersom lågan omges av glas lyser lyktan även i stark vind.

Se hur stormlyktan fungerar

Lyktan producerades av den amerikanske tillverkaren Robert Edwin Dietz. Massproduktion av den stabila lyktan gjorde att stora delar av befolkningen fick möjlighet att röra sig utomhus i mörker i alla slags väder.

Lyktan blev omedelbart populär, och bland andra de amerikanska järnvägsbolagen var storkunder hos Dietz.

Även lantbrukare uppskattade lampan, bland annat till att jaga fladdermöss, som kunde sprida rabies. På danska kallas lyktan därför ”fladdermuslykta”.

Dietz-lyktan tillverkas än i dag och är vanlig i länder där befolkningen inte alltid har tillgång till elektricitet.