Fonografen från år 1877 kunde lagra ljud.

Skivspelare: Hur gammal är den?

När kunde man spela in och spela upp ljud?

Edisons fonograf var en föregångare till skivspelaren

Mänskligheten har mycket att tacka den amerikanske uppfinnaren Thomas Edison för. Han gav oss glödlampan, mikrofonen och filmkameran – och uppfann den första fungerande apparaten för att lagra och spela upp ljud.

Edisons fonograf, som han kallade sin föregångare till skivspelaren, var redo för en demonstration år 1877. Edison dök oanmäld upp på redaktionen för tidskriften Scientific American, ställde upp apparaten och vevade på handtaget på sidan.

"God dag. Hur mår ni? Vad tycker ni om fonografen?" Orden kom från maskinen.

Emile Berliners grammofon avlöste fonografen

Edisons fonograf skilde sig från den senare grammofonen genom att den spelade upp ljud från en metallcylinder i stället för från en skiva. Ett spår slingrade sig runt cylindern som var klädd med tennfolie. När cylindern på fonografen snurrade runt drogs en nål, pickupnålen, i spåret och fångade upp små ojämnheter i folien. De blev till ljud som strömmade ut ur högtalaren. En annan nål användes för att spela in med fonografen.

Edison började tillverka sin apparat år 1878 men strävade efter att förbättra den. Tennfolien höll t ex bara för några få uppspelningar, och han började tillverka nya cylindrar av vax, som inte slets ut så snabbt av pickupnålen.

Tidigt på 1900-talet ersattes dock Edisons fonograf av ingenjören Emile Berliners ”grammofon”, som spelade upp ljud från platta skivor. Vaxskivorna var enklare att massproducera och förvara.

Kanske är du intresserad av...