Getty Images

Samuel Colt uppfann världens kraftfullaste svartkrutsrevolver

”Gud skapade människan – men Colt gjorde dem jämlika”. Så löd talesättet i 1800-­­talets USA, efter att Samuel Colt hade konstruerat sin revolver.

När Colt tog patent på sin uppfinning år 1835 var det under namnet ”revolving pistol”, roterande pistol, som snart förkortades till ”revolver”.

Coltfabrikens mest berömda sexskjutare är Colt 45 från 1873, även kallad The Peacemaker, Fredsskaparen.

1831

Skeppsroder ger idén

Vid 17 års ålder skickas Samuel Colt till sjöss av sin far. Ombord fascineras han av skeppsrodrets sinnrika konstruktion:

”Oavsett åt vilket håll rodret vreds hamnade var och en av ekrarna på rak linje med en koppling som kunde låsas och hålla fast rodret”.

Han gör en modell i trä och när han kommer i land överför han principen till en helt ny prototyp av pistol där ”ekrarna” är kamrarna i trumman.

1835

Patentet avslås

När Colt år 1832 ansöker om patent på sin revolver får han först avslag. Designen är alltför snarlik den första handhållna flintlåsrevolvern som också har en mekanism med trumma – uppfunnen 17 år tidigare av amerikanen Elisha H. Collier.

Men Colts revolver skiljer sig genom att alla delar kan tillverkas i maskin och bytas ut när de blir slitna. Colts revolver kostar därför bara en tredjedel av Colliers och är lätt att reparera.

Efter tre år får Colt patent på revolvern och tack vare sin säljartalang lyckas han ro hem en order på 75 revolvrar till armén. Dessvärre kan hans fabrik inte leverera vapnen tillräckligt snabbt. Ordern annulleras och Colt går i konkurs.

1846

Krig mot Mexiko räddar Colt

Räddningen för Colt dyker upp när det amerikansk-mexikanska kriget bryter ut år 1846 och han får en order på 1100 revolvrar till den amerikanska armén.

Soldaterna utrustas med hans nyaste modell, den två kilo tunga Walker-Colt-revolvern, den kraftfullaste svartkrutsrevolver som någonsin tillverkats.

Västernhjältar som Wyatt Earp och Bat Masterson hade Peacemakern som sin trognaste vän, och senare berömdheter som Lawrence av Arabien och den amerikanske generalen George Patton gjorde den världsberömd. Den sistnämnde sågs sällan utan sina båda Peacemakers med elfenbenskolv i ett bälte om livet.

© Polfoto/Corbis

1850

Colt spelar ut länder mot varandra

Kring år 1850 plågas Europa av revolutioner, krig och kapprustning vilket den driftige Colt cyniskt drar nytta av. Han avslöjar till och med för vissa länder att deras fiender just har lämnat in en order på Colt-revolvrar.

Av rädsla för att hamna på efterkälken känner sig de övriga länderna också tvungna att köpa revolvrar.

På bara några år säljer Colt mer än 250000 ”Colt 1851 Navy revolvers” och efterföljaren, ”Colt Army Model 1860”, tillverkas i över 200000 exemplar.

År 1861 går Colt med som frivillig på Nordstaternas sida i amerikanska inbördeskriget, med överstes rang, men hans kom­pani hamnar aldrig i strid. Året därpå dör Samuel Colt.