The Print Collector/Imageselect
Guglielmo Marconi, trådlös, telegraf, radio

”Radion uppfanns av Marconi.”

År 1901 skickar italienaren Guglielmo Marconi historiens första trådlösa telegram över Atlanten. Han missbrukar skamlöst geniet Nikola Teslas patent, men hyllas ändå som radions uppfinnare. Hur kommer det sig?

Avståndet mellan Cornwall i sydvästra England och Newfoundland på Kanadas östkust är ungefär 356 mil. Det långa avståndet till trots nådde tre svaga ”ljud” över Atlanten till uppfinnaren Guglielmo Marconis radiomottagare. Ljudet, ett ”s” skrivet med morsealfabet, bevisade radiotelegrafens potential.

Datumet var den 12 december 1901 och världen stod på tröskeln till radions tidsålder, där först telegram och sedan tal och musik kunde överföras via luften – utan kablar!

Bedriften gjorde uppfinnaren världsberömd – men faktum är att Marconi plagierade en kollega.

Redan i slutet av 1800-talet hade multigeniet Nikola Tesla tagit patent på det mesta av den av elektronik som Marconi använde sig av. Tesla tog dock det hela med ro: ”Marconi är en trevlig prick. Han använder 17 av mina patent.” Tesla räknade med att han skulle få såväl erkännande som ekonomisk kompensation för sin uppfinning.

”Herr Marconi är en åsna!” Uppfinnaren Nikola Tesla, som i striden med patenttjuven Marconi för det mesta höll sig lugn. Vid ett tillfälle fick han dock ett vredesutbrott.

Så blev det emellertid inte. Marconi vidhöll att han inte kände till Teslas uppfinningar, så Marconi räknas fortfarande som radions fader.

Kan det verkligen stämma att världen än i dag hyllar fel man?

Nikola Tesla, uppfinnare, radio

Guglielmo Marconi (1874–1937) på bilden ovan har fått äran för uppfinningen av radion, men hans bedrift byggde på uppfinningar gjorda av Nikola Tesla (1856–1943).

© Bettmann/Getty Images

FÖR OCH EMOT: Rätten avgjorde tvisten

Beskyllningarna om plagiat avfärdade Marconi med att bedyra att han inte kände till att Tesla redan hade gjort uppfinningarna.

USA:s patentkontor avslog under ett antal år Marconis patentansökningar med hänvisning till att de innehades av Tesla. År 1904 bytte emellertid kontoret fot och tog ifrån Tesla patenten, som då i stället tillföll Marconi. Anledningen till att patentkontoret ändrade sig är okänd.

Nobelpriset i fysik gick år 1909 till Guglielmo Marconi som ett erkännande av hans bidrag till ”trådlös telegrafi”. Tesla blev rasande över Nobelkommitténs beslut och stämde Marconi år 1914, dock utan resultat.

Redan år 1894 sände Tesla ett radiotelegram från sitt laboratorium i New York till West Point vid Hudsonfloden, åtta mil därifrån.

Det faktum att Teslas stämning år 1914 inte gav något resultat berodde inte på hans argument, utan på det sorgliga faktum att han inte hade råd att betala för processen.

År 1943 slog USA:s högsta domstol fast att Nikola Tesla faktiskt var radiotelegrafens uppfinnare. Ärendet togs upp i den högsta rättsinstansen, eftersom den avlidne Marconis firma, Marconi Company, hade stämt den amerikanska staten för patentmissbruk. Nikola Tesla fick dock ingen glädje av det sena erkännandet. Han dog några månader före högsta domstolens utslag.

Marknadsföringen är lika viktig som uppfinningen

Det råder inga tvivel om saken. USA:s högsta domstol har tillskrivit Nikola Tesla uppfinningen av radion, men detta faktum är det inte många som känner till. Geniet som låg bakom bland annat utnyttjandet av växelström och uppfinningen av fjärrstyrning och neonljus blev lurad.

Hans kroniskt dåliga ekonomi, sköra psyke och aparta livsföring gjorde honom under 1900-talets första hälft till en löjeväckande figur. Riktigt tokigt blev det när han förälskade sig i en vit duva och lät den flytta in hos honom.

Då var den 27-årige Marconi betydligt mer presentabel. Marconi, sonen till en italiensk godsägare och en mor från en irländsk whiskydynasti, hade pengar att finansiera sitt arbete med. Han var även målinriktad och hade sinne för PR. Han visste vad pressen ville ha när det fanns en världsnyhet att presentera.

MYTKROSSARNAS DOM:

Vi beklagar, Tesla.