När uppfanns 3D-bilden?

Vem framställde den första tredimensionella bilden?

Britten Charles Wheatstone anses vara den tredimensionella bildens fader. År 1838 konstruerade han ett s k stereoskop, som kunde visa motiv med en illusion av djup.

Avståndet mellan män­niskans ögon gör att vi alltid ser föremål ur två olika vinklar och på så vis uppfattar djup. Wheatstones apparat återskapade effekten genom att visa samma motiv ur två vinklar – en för varje öga.

Tillvägagångssättet visade sig också vara effektivt i kombination med fotografiet, som utvecklades några decennier senare. Under världsutställningen i Kristallpalatset 1851 kunde publiken se bilder i 3D, och stereoskopet blev internationellt känt.

1. Åskådaren tittar genom ett fönster, som avgränsar synfältet. Endast de två motiven kan ses.

2. En skiljevägg ser till att vartdera ögat bara kan se ett av motiven.

3. Samma motiv visas ur två lite olika vinklar.

Illusionen av djup i 1850-talets 3D-fotografier uppstod genom att man visade två bilder från två olika vinklar.

Kanske är du intresserad av...