Shutterstock

När hördes det första gökuret?

Gökuret är i dag en kulturell ikon för den tyskspråkiga världen, men hur länge har de sirligt snidade uren gett ifrån sig ljud?

Historikerna är inte helt överens om gökurets ursprung, men mycket tyder på att detta lustiga ur började ticka i 1600-talets Tyskland.

Traditionellt har det annars tillskrivits den tyske urmakaren Franz Anton Ketterer, som sägs ha tillverkat det första gökuret på 1730-talet i den sydtyska byn Schönwald.

Nutida experter backar emellertid inte upp denna teori, utan påpekar att primitiva gökur tillverkades av skogshuggare i samma områ- de redan cirka hundra år före Ketterers uppfinning.

Sedan dess har gökur tillverkats i många olika varianter, men marknaden domineras av två modeller, som avviker från mängden.

© Shutterstock

Bahnhäusleuhr

© Shutterstock

Jagdstück

Den ena, Bahnhäusleuhr, ser ut som ett litet utsmyckat hus, medan den andra, mer traditionella modellen Jagdstück har sirliga naturscener som snidats för hand. Gemensamt för båda modellerna är att en liten fågel tittar ut och gal vid varje klockslag. I de traditionella uren frambringas ljudet av ett system av bälgar som pressar luft genom två trävisslor.

I mitten av 1800-talet nådde gökurets rykte utanför de sydtyska skogarna och uret exporterades till resten av världen.

HISTORISKA UR:

  • Soluret användes i Egypten år 1500 före Kristus, visar arkeologiska fynd, men det är troligen äldre än så.
  • Timglaset dök upp i Europa på 800-talet. En vidareutveckling av vat- tenuret, som är känt från forntiden.
  • Armbandsuret blev populärt under första världskriget, då en praktisk klocka behövdes i skyttegravarna.