Winston Churchill

När flög den första drönaren?

Redan vid 1800-talets mitt – långt innan det fanns motordrivna flygplan – användes förarlösa flygfarkoster i krig. De första försöken gick dock sådär.

Redan vid 1800-talets mitt – långt innan det fanns motordrivna flygplan – användes förarlösa flygfarkoster i krig. De första försöken gick dock sådär.

Imperial War Museums

Den första dokumenterade användningen av obemannade flygfarkoster i krig inträffade 1849, då österrikiska styrkor belägrade Venedig. För att tvinga venetianerna att ge upp skickade österrikarna omkring 200 stora ballonger med bomber mot staden.

Planen var att bomberna skulle lossna och falla över Venedig, men till österrikarnas förtret vände vinden riktning, och endast en av ballongerna nådde målet.

Israelisk drönare

Utvecklingen av drönare tog fart på allvar efter andra världskriget.

© BoazBrill

Drönarna intog luften efter första världskriget

Under 1900-talets första hälft var drönare stora, bullrande flygmaskiner, men sedan dess har de förarlösa farkosterna utvecklats till ljudlösa, smygande vapen, som kan vara avgörande på slagfältet.

1917: Aerial Target

De första förarlösa flygplanen utvecklades av brittiska arméns flygvapen under första världskriget. En av de första drönarna var Aerial Target, som testades i mars 1917. Det radiostyrda flygplanet hade lovande egenskaper, men hann inte tas i bruk, innan kriget tog slut.

Aerial Target
© Creative Commons

1939: Radioplane OQ-2

OQ-2 blev den första massproducerade drönaren, när amerikanska försvaret beställde 15 000 exemplar under andra världskriget. Bakom drönaren stod Radioplane Company, som ursprungligen var specialiserat på att konstruera fjärrstyrda modellflygplan.

Radioplane OQ-2
© Alan Wilson

1962: Ryan Model 147

Under 1960-användes drönare i stor utsträckning för rekognoscering i krig. USA utvecklade i hemlighet Ryan Model 147, som utrustades med sensorer och kameror och användes för att övervaka fientliga aktiviteter under bland annat Vietnamkriget.

Ryan Model 147
© Military Review

1982: IAI Scout

År 1982 använde Israel med stor framgång IAI Scout-drönare i samband med landets invasion av Libanon. Vid den tiden betraktades drönare som otillförlitliga och dyra, men Israels framgångar fick bland andra USA att inleda flera nya drönarprojekt.

IAI Scout
© Aick

De första stapplande stegen mot drönare i nutida mening – förarlösa flygplan – togs under första världskriget. Britterna utvecklade flera radiostyrda flygplan utan piloter. En del av dessa skulle användas för att utbilda stridspiloter, medan andra var avsedda som flygande torpeder, som skulle fjärrstyras mot fienden.

USA omfamnade drönaren

Inga av britternas drönare togs emellertid i bruk, innan första världskriget tog slut. Egentliga drönare tillverkades inte i stor omfattning förrän under andra världskriget, då U.S. Army beställde 15 000. Dessa drönare användes bland annat för att angripa fiendens örlogsfartyg.

Winston Churchill

Premiärminister Winston Churchill följde noga britternas utveckling av drönare under andra världskriget.

© Imperial War Museums

Drönare visade sitt värde som vapen på allvar under Vietnamkriget (1955–1975), då USA flitigt använde drönare med kameror för att rekognoscera okända områden. Farkosterna användes även för att vilseleda fienden, avfyra robotar mot utvalda mål och sprida flygblad.

I dag används drönare fortfarande i krig – inte minst i Mellanöstern.