När började vi använda väckarklockor?

När uppfanns väckarklockan?

På detta 1600-talsur ställ­­des alarmet in på den nedre skivan.

Antika texter nämner flera varianter av vattenur med en signal som utlöstes på be­­stämda tider. De första mekaniska väckarklockorna för privat bruk tros vara från 1500-talet. Alarmet ställdes vanligen in genom att användaren stack in en plugg i urtavlan framför det klockslag han ville bli väckt på. På det valda klockslaget satte pluggen ett kugghjul i rörelse, och en hammare började slå på klockan.

Väckarklockan blev var mans ägodel först i slutet av 1800-talet. År 1876 tog Seth Thomas Clock Company pa­tent på en väckarklocka för nattduksbordet. Därefter började den massproduceras.