Kylskåpets uppfinnare drömde om evighetsmaskinen

Baltzar von Platen gav oss kylaggregatet, gen­gasen och den konstgjorda diamanten, men hans stora dröm var evighetsmaskinen.

Baltzar von Platen i sitt laboratorium.

© Scanpix

 Baltzar von Platen (ej att förväxla med den berömde kanalbyggaren med samma namn) var en av Sveriges mest geniala uppfinnare – sedan barndomen ifrågasättande, färgstark och ytterst intelligent.

Men snillet skymdes tidvis av hans excentriska personlighet; han var tankspridd och glömsk, talade med andar och försökte konstruera en evighetsmaskin. Det fick honom att bli ifrågasatt av sin omgivning och ibland till och med utskrattad.

Baltzar föddes i Malmö 1898 och växte upp i ett välbärgat hem i Ystad tillsammans med sina tre systrar. Fadern Philip Ludvig hade nedsatt hörsel sedan han som barn haft en kraftig öroninflammation orsakad av scharlakansfeber. Hörselskadan hade stoppat den högresta Philip Ludvig från en militär karriär, något som annars var vanligt inom den adliga ätten. Istället blev han kronofogde.

Modern Ingeborg, född Ehrenborg, var pianist och musiken var något som tidigt inspirerade den unge Baltzar. Han sjöng ofta arior och drömde hela livet om att bli operasångare.

Bragd i Falsterbo

I skolan hade Baltzar det inte allt för enkelt då han ofta tänkte i annorlunda banor än sina lärare och ifrågasatte vad de sa. Detta medförde att han ansågs som en omöjlig elev och att han ideligen underkändes på prov.

Baltzar, i sin tur, beskrev sina lärare som elaka och ohederliga och gav dem öknamn som ”lektor Apan” och ” magister Pilsner”. Som nioåring skrev han 1907 ett förtvivlat brev till kung Oscar II där han bad om hjälp.

Baltzar hade ropat “buse” till skolans rektor och sedan sprungit hem och misstänkte nu att han skulle bli mördad. Han trodde att endast kungen kunde rädda honom från detta öde.

Familjen hade ett lantställe i badorten Falsterbo där de tillbringade somrarna och som elvaåring utförde Baltzar en riktig bragd. Med hjälp av en egenhändigt byggd flotte räddade han livet på en två år äldre kamrat som höll på att drunkna.

Det första Electrolux-kylskåpet tillverkades enligt von Platens och Munters patent.

© Electrolux

Intresset för farkoster höll i sig, och de följande åren konstruerade Baltzar både en vagn och en kanot som han försåg med segel. I dessa tillbringade han sedan mycket tid, ofta sjungande något operastycke.

Då hembiträdet vid ett tillfälle kommenterade att han borde vara försiktig och skydda rösten till efter puberteten så tystnade han för en tid. Det var ju operasångare han skulle bli.

Evighetsmaskinen

På julaftonsmorgonen 1914 inträffade emellertid en händelse som förändrade den 16-årige pojkens liv. I sina memoarer beskriver han hur en vänlig ande uppenbarade sig för honom och sa:

”Du vet att det är världskrig. Du vet att det kommer att bli brist på bränsle. Gör därför en maskin, som suger värme från den kalla omgivningen, höjer värmets temperatur och avger det varma värmet till bostadsrummen. Så här ska du konstruera maskinen: …”

Därefter fick Baltzar en enkel och kortfattad beskrivning av den evighetsmaskin som senare i livet skulle uppta mycket av hans tid och funderingar.

Andens besök orsakade emellertid inga omedelbara åtgärder utan livet gick på som vanligt. Skolgången var fortfarande problematisk men Baltzar lyckades ta studenten vid Ystads högre allmänna läroverk och skrev på hösten 1917 in sig vid Lunds universitet för studier i matematik, fysik och astronomi. Studierna blev emellertid kortvariga, efter endast ett år hoppade han av.

Underkändes av Manne Siegbahn

Under en tentamen i fysik med den blivande nobelpristagaren Manne Siegbahn tappade den hetlevrade studenten humöret och lämnade universitetet. Baltzar hade fått i uppgift att bevisa en ekvation inom termodynamiken (läran om energi) som han tyckte var otroligt enkel.

Han hade nämligen funnit ett annat, grafiskt sätt att lösa uppgiften. Professorn ville emellertid att lösningen skulle utföras som termodynamikens fader, Sadi Carnot, tänkt sig det. Händelsen orsakade en kraftfull diskussion och Baltzar von Platen underkändes.

Själv sa han att han aldrig tänkte lära sig Carnots ekvation eftersom dennes fader hade mördat den franske kungen Ludvig XVI och drottning Marie-Antoinette. Han lämnade därefter lokalen skrikande ”Marie-Antoinette” så att det ekade i korridorerna.

Träffade Carl Munters på KTH

Den 20-årige Baltzar funderade därefter på att bli präst men beslutade sig istället för att fortsätta studierna vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Där fann han sig snart tillrätta och studierna gick genast bättre.

Vid KTH träffade han dessutom Carl Munters, en annan genial ung man som under sitt liv lär ha tagit fler än tusen patent, däribland på skumplast. De båda träffades på en lunchrast och Carl berättade då om en ny uppfinning han gjort. Det var en självutlösare för kameror och Baltzar kom genast på ett sätt att förbättra den. Händelsen markerade början på en lång vänskap.

Försökte uppfinna kylskåp

I en liten lägenhet i centrala Stockholm arbetade de båda teknologerna tillsammans nätterna igenom – varje kväll inleddes vid halv tio med te och arrakstårta. De skolkade från förmiddagarnas undervisning medan eftermiddagarna ägnades åt studier. Det de främst arbetade med var en kylapparat.

I alla tider har det varit viktigt att kunna förvara mat på ett sätt så att den inte förstörs. Man kan till exempel salta, röka och torka den, eller bygga källare där den kan hållas kyld. Is som tas in under vintern går att använda för ytterligare kylning.

I äldre tid lagrades ofta isen i speciella ishus och för att hindra smältning ströddes sågspån ovanpå. I mitten av 1800-talet blev isskåp vanliga – där lades isen i en låda längst ner medan matvarorna placerades på galler ovanför. Vid samma tid hade försök med mekaniska och kemiska kylprocesser visat sig fungera och de första kylskåpen kunde tillverkas.

Kompressorkylskåpet

Grunden för kompressorkylskåpet var att gas som komprimerades och sedan expanderade skapade ett temperaturfall. Dessa kylskåp var emellertid både bullriga och dyra. Det von Platen och Munters arbetade med skulle revolutionera kyltekniken.

Efter drygt en månads arbete hade de båda vännerna lyckats konstruera ett vibrationsfritt och tyst kylskåp, dock för stort att användas i ett hem. Det fanns inga rörliga delar i systemet utan kylan producerades genom absorptionsteknik: en cirkulerande ammoniaklösning som upphettades, förångades och nedkyldes.

Baltzar von Platens och kollegan Carl Munters kylelement massproducerades av Electrolux och blev en storsäljare i form av kylskåpet. Foto från Skånemässan i Malmö, slutet av 1930-talet.

© Otto Ohms samling/IBL bildbyrå

Kylskåpet kunde drivas av vilken energikälla som helst. Efter att ha gjort skåpet mindre och förfinat tekniken presenterades apparaten 1922 som ett gemensamt examensarbete och samtidigt lämnades en patentansökan. Baltzar var då 24 år.

Platen fick Polhemsmedaljen

Flera företag var intresserade av uppfinningen, men licensrättigheterna köptes 1923 av AB Arctic som 1925 köptes upp av Electrolux. Samma år förevisades det första serietillverkade kylskåpet på en bostadsutställning i Liljevalchs konsthall i Stockholm. Uppfinnarna vann dessutom den prestigefulla Polhemsmedaljen för en artikel om tekniken.

Kylskåpet blev snart en världssuccé och exempelvis Albert Einstein var mycket imponerad av de unga svenskarna. Han arbetade själv med förbättringar av deras uppfinning.

Trots framgången var Baltzar inte nöjd. Försäljningen hade skett medan han var sjuk, och han menade att han och Carl Munters borde fått mer betalt, trots att de erhållit 560 000 kronor var och 50 öre i royalty för varje sålt kylskåp.

Samarbetet med Electrolux VD Ernst Aurell var också ansträngt och utmynnade i flera gräl. Baltzar skulle hädanefter alltid vara rädd för att bli lurad och bedragen.

Gifte sig två gånger

Även hans privatliv förändrades 1925 då han gifte sig med den jämnåriga apotekardottern Brita Andersson. Äktenskapet varade endast i tre år och Baltzar gifte 1930 om sig med den åtta år yngre Doris Fernström, ett äktenskap som skulle hålla till 1942 och i vilket han fick två döttrar.

Perioden efter 1925 var en turbulent tid för Baltzar som ofta funderade på att sluta uppfinna och istället ägna sig åt sången. Han var anställd av Electrolux och arbetade bland annat med högspänningsöverföring, men detta ledde inte till några nya upptäckter.

Konstgjord diamant

I början av 1930-talet utvecklades emellertid hans andra geniala uppfinning, den konstgjorda diamanten. Diamanter är kol som utsatts för enormt tryck – 60 000 atmosfärer att jämföra med den djupaste havsgraven som ger ett tryck om 1 200. Problemet var att konstruera en kammare som kunde skapa ett så högt tryck.

Quintuspressen från Asea användes för att framställa den första syntetiska diamanten.

© Tekniska museet

Efter mängder av försök kunde Baltzar bygga en tryckkammare där grafit blandat med järn genom tryck och värme förvandlades till diamant. Först 1953, efter ytterligare förbättringar av hans assistent Erik Lundblad, kunde dock Electrolux börja tillverkningen. Då fanns inte Baltzar von Platen längre med i bilden.

Åter var han besviken, han hade hoppats att denna uppfinning skulle ge stora intäkter. ”Jag blev aldrig rik, jag blev alltid lurad”, var ett livslångt mantra.

Uppfann gengasaggregatet

Den tredje stora uppfinningen blev gengasaggregatet. Mitt under brinnande världskrig befann sig Baltzar 1940 i London efter att hans plan från Australien havererat. Han beslutade sig för att lifta med ett ammunitionsfartyg på väg till Finland.

Med sig ombord hade han flygaren greve Carl Gustaf von Rosen som han mött på svenska ambassaden. von Rosen hade nekats inträde i Royal Air Force eftersom hans moster varit gift med Hermann Göring.

Under resan till Finland beklagade sig flygaren över bränslebristen inför den kommande vintern och då påpekade Baltzar att han byggt ett aggregat som drevs av gengas och som kunde ersätta bensin.

Gengas bildas vid ofullständig förbränning av trä eller kol och von Platens aggregat innebar att bilar kunde köras på björkved. I slutet av 1941 fanns det 71 000 registrerade gengasbilar i Sverige.

Under de följande åren fortsatte uppfinnandet. Förutom termostat till vattenburna element och nya destilleringsmetoder för vatten uppfann han 1958 den droppfria kranen. Detta efter en sömnlös natt då han tvingats lyssna till ett ihållande droppande…

Sökte patent på evighetsmaskin

Men det var en annan tanke som mer och mer började uppfylla honom, nämligen konstruktionen av evighetsmaskinen. Baltzar von Platen glömde aldrig mötet med anden och på hösten 1973 lämnade han in två patentansökningar på denna makalösa apparat.

Två år senare offentliggjordes nyheten världen över i tidningarna. Genast blev von Platen ifrågasatt och 1979 avslogs hans patentansökan.

Några år senare, 1984, dog han, 86 år gammal. Den färgstarka personligheten som gett världen så många viktiga uppfinningar var då en bitter man: ”De finns två grupper som avfärdar min uppfinning. Först de som inte läst min avhandling. Och sedan de som läst fel.”

Bränslebristen under andra världskriget gjorde att von Platens uppfinning gengasaggregatet fick stort genomslag. Med gengas kunde bilar drivas på ved i stället för bensin. Foto från Kronobergsgatan i Stockholm på 1940-talet.

© Scanpix