Hur tillverkades de första löständerna?

Efterfrågan på konstgjorda tänder steg när socker blev billigt och lättillgängligt. Och speciellt tänder från unga män stod högt i kurs när det skulle tillverkas löständer.

Etruskerna tillverkade löständer genom att montera tänder på guldband.

© Wellcome Images

Redan på 600-talet f.Kr. tillverkade etruskerna i norra Italien löständer. Det var djur- eller människotänder som fästes vid ett guldband.

Romarna tog senare över tekniken och spred den till resten av Europa där liknande löständer användes fram till 1700-talet.

Tänder stod högt i kurs

Med industrialiseringen, då socker blev lätt och billigt att producera, ökade behovet av konstgjorda tänder.

Sötsaker förstörde européernas garnityr och uppfinningsrikedomen bland ”tandläkarna” var stor för att försöka möta kundernas nya be­hov.

Löständer bestod från och med nu av hela uppsättningar tänder, som gjordes av bland annat porslin, elfenben eller riktiga människo­tänder.

Tänder stals från stupade krigare

l synnerhet tänder från unga män stod högt i kurs, och under den här tiden följdes arméerna i krig av tandsamlare som drog ut de dödas tänder.

Efter slaget vid Waterloo år 1815 fraktades hela tunnor med tänder iväg från slagfältet och Waterlootänder blev mode bland de rika i Europa.