Hur länge har larvfötter funnits?

Larvbandet uppfanns redan på 1800-talet, men först i början av 1900-talet lyckades man framställa en praktiskt användbar modell.

Lombard Log Hauler konstruerades för att släpa fällt timmer.

Larvbandet kom till omkring år 1900

När de första stridsvagnarna utvecklades under första världskriget hämtade man inspiration från civila arbetsmaskiner som hade tillverkats några år tidigare. Patent­sökningar från 1800-talet visar att idén med larvband är gammal, men inte förrän i slutet av århundradet lyckades en uppfinnare ta fram en version som kunde tillverkas.

Träindustrin behövde larvbandet

Alvin Orlando Lombard var smed och tillverkade verktyg för den stora träindustrin i Maine i nordöstra USA. Han insåg att skogshuggarna skulle bli mer effektiva om de fick motorfordon som kunde flytta de tunga trädstammarna. I de stora skogarna krävdes gott väggrepp för att ta sig fram och Lombard tog sig an utmaningen att konstruera fungerande larvband.

Larvbandet monterades på Lombard's Log Hauler

År 1901 var den första Lombard Log Hauler redo att tas i bruk. Den såg ut som ett lok men hade larvband baktill och kunde ut­­rustas med antingen medar eller hjul där fram. Fordonet var ångdrivet men senare versioner fick dieselmotorer. Fram till år 1917 tillverkade Lombard 83 maskiner som var och en kunde utföra 20 hästars arbete.