År 1903 var bröderna Wright först med att flyga, och 1906 fick de patent på sitt styrsystem.

Hur kom patentet till?

När började man ge patent på uppfinningar?

7 juli 2015

Det finns kända exempel på patent ända från antiken. Omkring år 500 f Kr hölls en årlig matlagningstävling i den grekiska stadsstaten Sybaris. Segraren fick ett års ensamrätt på att tillaga den måltid han vunnit med.

Under medel­tiden började italienska städer att dela ut informella patent på tekniska lösningar. Därifrån spred sig bruket till resten av Europa.

I England infördes år 1624 formella regler för patent genom lagar. Reglerna fastslog att en­­samrätt bara kunde utfärdas för nya uppfinningar, och från och med 1703 måste även tekniska rit­ningar bifogas alla ansökningar om patent. Sedan dess har de engelska patentreglerna även legat till grund för lagstiftningen i många andra länder.

Kanske är du intresserad av...