Hur kom patentet till?

När började man ge patent på uppfinningar?

År 1903 var bröderna Wright först med att flyga, och 1906 fick de patent på sitt styrsystem.

Det finns kända exempel på patent ända från antiken. Omkring år 500 f Kr hölls en årlig matlagningstävling i den grekiska stadsstaten Sybaris. Segraren fick ett års ensamrätt på att tillaga den måltid han vunnit med.

Under medel­tiden började italienska städer att dela ut informella patent på tekniska lösningar. Därifrån spred sig bruket till resten av Europa.

I England infördes år 1624 formella regler för patent genom lagar. Reglerna fastslog att en­­samrätt bara kunde utfärdas för nya uppfinningar, och från och med 1703 måste även tekniska rit­ningar bifogas alla ansökningar om patent. Sedan dess har de engelska patentreglerna även legat till grund för lagstiftningen i många andra länder.