Hur gammalt är datorspelet?

Vad gick världens första datorspel ut på?

”Spacewar!” från 1962 spelades med joystick och på en katodskärm.

Historiens första grafiska datorspel utvecklades av amerikanen Alexander Douglas som 1952 tog fram ett luffarschack för en så kallad EDSAC-dator. Spelet fick aldrig någon spridning eftersom datorn var särskilt framtagen bara för Cambridge Univer­sity.

Det första datorspelet som även kunde spelas av flera på en gång var Spacewar! från 1962. Spelet utvecklades av den amerikanske programmeraren Steve Russel. Det kunde spelas av två personer som med sina joystick skulle försöka skjuta ned varandras rymdskepp med missiler.­