Hur gammal är oljetankern?

Vem designade den moderna oljetankern?

Zoroaster från år 1878 var världens första rik­tiga olje­tanker.

Den moderna oljetankern uppfanns av Ludvig Nobel, bror till den berömde Alfred Nobel.

År 1876 bildade han oljebolaget Branobel i Azerbajdzjan, och två år senare lät han bygga den 56 meter långa oljetankern Zoroaster efter egen design. För att försäkra sig om att den brandfarliga oljan inte skulle komma i kontakt med maskinrummet, lät han förvara den i två tankar framför och bakom maskinerna.

Zoroaster rymde 242 ton olja. Dagens supertankers rymmer över 500000 ton.