Europas första stålredskap hittade i Portugal

Arkeologer har analyserat 2 900 år gamla stenreliefer och en väldigt speciell mejsel som hittats i Portugal, och som förbisetts i åratal. Resultaten tyder på att stål inte hörde enbart järnåldern till.

Stål under bronsåldern
© Ralph Araque Gonzalez

Historiker har hittills ansett att stålredskap nådde Europa först under järnåldern. Men i en ny studie publicerad i Journal of Archaeological Science flyttar en internationell grupp av arkeologer nu datumet för de första stålredskapen i Europa längre bakåt.

Genom att granska gamla stenreliefer och genomföra metallurgiska undersökningar av en förbisedd mejsel från bronsåldern, har arkeologerna funnit bevis för att smeder i södra Portugal kunde arbeta med stål redan omkring år 900 före Kristus. Det är 100 år tidigare än de exempel på stålproduktion i Europa som tidigare hittats, och precis innan bronsåldern traditionellt sett slutar på Pyreneiska halvön, och hela 1 000 år innan romarna massproducerade stål.

Stål under bronsåldern

Arkeologerna testade sin hypotes genom att hugga i kvarts med ett redskap av rent järn (överst) och ett gjort av den ståltyp som hittats (nederst). Endast stålet kunde åstadkomma mönster i kvartsen.

© Ralph Araque Gonzalez & Pedro Baptista

Kol gjorde metallen starkare

Några 2 900 år gamla stenreliefer huggna i kvarts ledde arkeologerna på spåret av stålredskapen.

”Det är en extremt hård sten, som inte kan bearbetas med brons- eller stenredskap”, förklarar Ralph Araque Gonzalez, arkeolog vid universitetet i Freiburg.

De testade därför en 2 900 år gammal mejsel från Portugal och fann att metallen innehöll mer än 0,3 procent kol, tillräckligt för att den ska kunna karaktäriseras som stål. Stål er en legering bestående av järn och andra grundämnen såsom kol, vilket gör metallen betydligt starkare än vanligt järn.

Forskarna understryker att tidpunkten, samt tecken på att stålet producerats lokalt, pekar på att de lokala kulturerna i området själva har uppfunnit denna typ av stål, och att den alltså inte är en produkt av senare migration eller kolonisering.

Mejsel Portugal

Stålmejseln är 18 centimeter lång och hittades på fyndplatsen Rocha do Vigio i den portugisiska regionen Alentejo.

© Ralph Araque Gonzalez