Elektricitetens historia

Elektricitetens egenskaper har varit känd sedan forn­tiden, men det var inte förrän runt år 1800 som veten­skapsmännen började förstå vad den kunde användas till. När fysikern H.C. Ørsted år 1820 upp­täckte elektro­magnetismen gick det snabbt: Vid århundradets slut höll elektriciteten på att vinna intåg i såväl industrin som i de privata hemmen – som ljuskälla, för att driva maskiner, till tran­sport och för upp­värm­ning. På bara några år revolutio­ne­rades livet i väst­världen – bland annat av telefonen med vilken man kunde kommunicera tvärs över kontinenterna.