På 1860-talet började läkarna misstänka att Londonborna fick sin kolera vid vattenpumparna.

Döden kom med dricksvattnet: Kolera härjade i London

En outhärdlig stank av avföring plågar 1800-talets London. Invånarantalet har exploderat, och den primitiva infrastrukturen kan inte hantera avfallsmängderna. Themsen har blivit en flytande toalett och kolera härjar som aldrig förr.

2 mars 2015

Kolera drabbar London

En dödlig smitta kom till Europa från Indien under 1800-talet. Utan förvarning började i övrigt friska människor kräkas upp en klar vätska och vitaktigt, fiskluktande slem rann ut ur den andra änden under häftiga diarréanfall. Snabb uttorkning tog död på vartannat offer. År 1832 slog koleran till första gången och 6 500 personer i London dog. Men det var bara en försmak av vad som komma skulle. Mer än 14 000 omkom under åren 1848-49, och ytterligare 10 700 föll offer för koleran åren 1853–54.

Kolera-bakterier hamnade i dricksvattnet

Läkarna hade först ingen aning om hur den dödliga sjukdomen spreds.”Vad är kolera? Vi vet inte. Vi är fångade i en malström av gissningar”, skrev den erkända läkartidskriften The Lancet. I London misstänkte läkare att stanken av avföring från Themsen var smittkällan. Det var förstås fel. Problemet orsakades av de nya kloakerna som ledde ut avloppsvattnet ur staden. Döden kom nämligen genom dricksvattnet. Det pumpades upp ur floden som var full av avföring och kolerabakterier.

Läs hela historien om stanken i London, och hur Joseph Bazalgette byggde stadens nya kloaker.NB! Du måste ha en profil på Världens Historia för att ladda ned artikeln. När du klickar på ladda ned-knappen får du möjlighet att skapa en profil. Det är gratis och tar bara ett ögonblick.

Kanske är du intresserad av...