Underwood Archives/UIG/Bridgeman Images

Bensinsparkcykeln rullade i USA:s städer

Arthur Gibson konstruerade 1916 en så kallad Autoped, som till förväxling liknar dagens elsparkcyklar. Gibsons uppfinning skiljde sig dock på en central punkt – och så var den livsfarlig.

Uppfinnaren Arthur Gibson tog 1916 patent på en ny typ av ”självgående fordon” i USA. Det fick namnet Autoped, och som syns liknar det till förväxling de elsparkcyklar som i dag – 106 år senare – far runt i städer runt om i världen.

Till skillnad från dagens elektriska sparkcyklar gick Autoped på bensin, men i övrigt är skillnaderna få. Toppfarten ska ha varit nästan 50 kilometer i timmen, men över 30 kilometer i timmen blev fordonet instabilt.

Sparkcyklar då och nu

© Shutterstock
© Underwood Archives/UIG/Bridgeman Images

Den motoriserade sparken blev oerhört populär i USA och nådde även Europa. I reklamen påstods fordonet kunna stärka i synnerhet storstädernas unga kvinnor.

Intresset dog dock ut snabbt, när sparken visade sig vara farlig för både föraren och andra trafikanter, och år 1921 lade Gibson ner sin fabrik.