Shutterstock

Apor stökar till Amerikas historia

Några 50 000 år gamla stenredskap hotade den officiella förklaringen om när Amerika befolkades. Då fick argentinska forskare en ljus idé.

Grottmålningar i den arkeologiska guldgruvan Pedra Furada i Brasilien visar att människor levde i landets nordöstra del för omkring 12 000 år sedan.

De tydliga tecknen på mänsklig aktivitet överensstämmer väl med den gängse hypotesen att jägare och samlare invandrade till Nordamerika någon gång under den senaste istidens kulmen för mellan 19 000 och 26 500 år sedan. Därifrån spred de sig sedan stegvis längre söderut.

Det kom därför som något av en chock, när 50 000 år gamla redskap dök upp i Pedra Furada. Det rör sig om enkla slagredskap, som tycktes ha använts av stenålderns jägare och samlare. Upptäckten hotade att kullkasta teorin om när människor intog Nord- och Sydamerika.

Nu har två forskare emellertid kommit på en lösning på mysteriet – de hävdar att redskapen inte skapats av människor.

Redskapen är oerhört primitiva

© Tiago Falótico

Redskapen som ser ut att ha skapats av människor

© Tiago Falótico

Redskap använda av kapucinapor

Användes av kapucinapor

”Våra studier visar att redskapen från Pedra Furada och andra närbelägna fyndplatser i Brasilien inte är annat än resultatet av kapucinapor, som för 50 000 år sedan använde stenar för att knäcka nötter”, förklarar Frederico Agnolin från det naturvetenskapliga museet i Buenos Aires.

”Det finns inga skillnader mellan de 50 000 år gamla förmodat mänskliga redskapen och de redskap som aporna använder i dag”, säger Fredericio Agnolin.