Chapman University, Frank Mt. Pleasant Library of Special Collections and Archives
Defender ubåt

Amatördykare hittar försvunnen ubåt med hjul

Uppfinnaren Simon Lake ansåg att han hade en briljant idé för en ubåt – hjul! Det udda experimentet var försvunnet på havets botten i 70 år, men sedan gjorde en dykare det till sin livsuppgift att lokalisera den.

Den amerikanske uppfinnaren Simon Lake konstruerade 1907 ubåten Defender, som han försökte övertyga den amerikanska flottan att investera i.

Enligt Lake var en av ubåtens smartaste egenskaper att den hade hjul, så att den kunde rulla på havsbottnen – och en lucka som gjorde det möjligt att skicka ut dykare.

Flottan var emellertid inte intresserad av ubåten, som blev en kuriositet, som 1929 besöktes av bland andra Amelia Earhart. År 1946 sänktes ubåten, och ingen har vetat var den ligger – förrän nu.

Dykaren Richard Simon var nämligen besatt av den märkliga ubåten, och 2021 bestämde han sig för att hitta den.

Han visste att den låg i Long Island-sundet i Connecticut i USA – men att hitta den var inte lätt, för sundet är fullt av gamla vrak.

Defender ubåt

Simon Lake, som 1907 konstruerade ubåten Defender, var inspirerad av Jules Vernes ”En världsomsegling under havet”.

© Chapman University, Frank Mt. Pleasant Library of Special Collections and Archives

Richard Simon visste emellertid vad han letade efter:

”En ubåt har en väldigt speciell form”, förklarar han. ”Och den skulle vara 30 meter lång och fyra meter bred.” Med hjälp av bland annat otaliga sonarbilder gick Richard Simon igenom alla vraken i området och till slut kunde han sammanställa en lista över de få som stämde in på beskrivningen.

Kan kanske tjäna pengar på fyndet

Han skickade ner en grupp dykare, och på omkring 45 meters djup hittade de ubåten.

”Den gömde sig i princip mitt framför näsan på oss” säger Richard Simon, som av rädsla för att andra ska göra anspråk på ubåten inte vill avslöja den exakta platsen.

Richard Simon har lagt ner stora summor under de två år som han sökt efter ubåten, och nu ska han fundera på om han kan arrangera dykturer till vraket eller göra en dokumentärfilm om fyndet.