Library of Congress
M4 Sherman, västfronten, explosion

Tommy-grillen var en dödsfälla

Den amerikanska Sherman-stridsvagnen var de allierades arbetshäst under andra världskriget. Tyskarna kallade emellertid stridsvagnen för ”Tommy Cooker”, eftersom det räckte med en välplacerad granat för att den skulle förvandlas till en fackla.

Tysklands blixtsnabba invasion av Frankrike i maj 1940 chockade USA. I synnerhet nazistregimens starka pansarstyrkor gjorde amerikanerna bekymrade.

USA hade länge sparat in på försvaret och förfogade inte över någon stridsvagn som kunde mäta sig med tyskarnas Panzer IV – blixtkrigets bepansrade spjutspets.

Försvarsdepartementet godkände därför i juli 1940 produktionen av en ny stridsvagn, M4 Sherman, som även USA:s allierade fick ett stort antal av.

De första vagnarna var klara i tid för att bidra till britternas seger vid el-Alamein i Nordafrika i november 1942.

Titta in i en Shermanstridsvagn

Tunt pansar

Stridsvagnens pansar var endast 12 millimeter tjockt på de tunnaste ställena, mer än två millimeter tunnare än pansaret på den tyska Panzer IV. Pansaret på Shermanvagnarna uppgraderades, men i förhållande till nyare tyska stridsvagnar var det otillräckligt.

Illustration By George Horace Davis In The Illustrated London News, 20 March 1943, Pp. 318-9/Ritzau Scanpix

Ammunitionen var utsatt

Ammunitionen skyddades av endast ett tunt pansar, och det hände ofta att till exempel glödande metall från en fientlig träff fick granaterna att explodera och därmed döda hela besättningen.

Illustration By George Horace Davis In The Illustrated London News, 20 March 1943, Pp. 318-9/Ritzau Scanpix

Bränslet antändes lätt

De flesta stridsvagnar drevs med diesel, som inte är lika lättantändligt som bensin. Många versioner av Sherman var emellertid bensindrivna och fick öknamnet Ronson – cigarettändaren som alltid tänder första gången.

Illustration By George Horace Davis In The Illustrated London News, 20 March 1943, Pp. 318-9/Ritzau Scanpix

Besättningen satt fast

Den fem man stora besättningen hade begränsade möjligheter att ta sig ut i händelse av brand eller explosion. Föraren var till exempel tvungen att klättra ut genom en smal lucka för att komma ut.

Illustration By George Horace Davis In The Illustrated London News, 20 March 1943, Pp. 318-9/Ritzau Scanpix

Kanonen var underlägsen

Under en strid i en stad avfyrade en Sherman tre granater mot en tysk stridsvagn. Alla studsade av från pansaret. Fienden avfyrade därefter en projektil genom två husväggar och vidare genom pansaret på Shermanstridsvagnen.

Illustration By George Horace Davis In The Illustrated London News, 20 March 1943, Pp. 318-9/Ritzau Scanpix

Shermanstridsvagnen kunde nå en toppfart av 48 km/t. – omkring tre kilometer i timmen snabbare än en Panzer IV.

Men hastigheten hade sitt pris. För att göra stridsvagnen lätt försåg konstruktörerna den med ett tunt pansar, som fiendens granater lätt kunde tränga genom.

En träff resulterade ofta i en explosion, varpå besättningen slukades av ett eldhav.

Video: Inuti en Sherman.

Sårbarheten gjorde att tyskarna gav stridsvagnen det makabra öknamnet ”Tommy Cooker”, vilket syftade på de fältkök som brittiska soldater – ”Tommies” – använde.

Förlusterna av materiel var fruktansvärda. En division på västfronten hade förluster motsvarande 580 procent.