Vilket slagskepp var det första?

När sjösattes historiens första slagskepp?

Britternas HMS Dreadnought var överlägset alla andra krigsfartyg. Stormakterna inledde genast en kapprustning för att kunna matcha slagskeppet.

Britterna började kalla de största av sina bepansrade krigsfartyg för ”slagskepp” år 1892, men de moderna slagskeppen intog inte haven förr­än 1906. Då seglade det brittiska HMS Dreadnought ut på sin jungfruresa och markerade samtidigt en revolution för krigföring till sjöss.

I stället för den vanliga blandningen av kanoner av olika storlek hade skeppet endast två kanontorn med två lopp vardera. De kunde skjuta iväg 390 kg tunga projektiler så långt som 16,5 km.

Av erfarenhet visste man att skepp med likartade vapen ombord snabbare kunde skjuta in sig på sitt mål och att strider till sjöss avgjordes av de största kanonerna med längst räckvidd.

Med jättekanoner i en och samma storlek kunde HMS Dreadnought träffa fienden med välriktade salvor från stora avstånd.

Slagskib med damp

Dreadnought var också före sin tid med en annan detalj. Med en ångturbin var kolossen även världens snabbaste krigsfartyg och kunde forsa fram i 39 km/tim.

Inför det brittiska vidundret framstod resten av världens flottor snart som hopplöst föråldrade och stormakterna började tävla om att bygga flest slagskepp av samma typ som Dreadnought. Utvecklingen gick så snabbt att ­Dreadnought var omodernt redan när första världskriget bröt ut 1914.