Vilka angrep den engelska armadan?

Den engelska armadan skulle utplåna spanjorernas flotta och tränga in i Portugal. Vilka låg bakom angreppet på en den engelska armadan?

Sex stora galeoner anförde den engelska armadan år 1588, då 146 engelska och nederländska fartyg deltog i angreppet mot Spanien.

Den engelska armadan är drottningens motdrag

Året efter spanska armadans nederlag utanför Englands kust år 1588 kom den engelska drottningen med ett motdrag: En engelsk armada seglade till Spanien som enligt hennes rådgivare var försvagat och lätt att besegra.

Angreppet står den engelska armadan dyrt

En stor engelsk armada under ledning av sir Francis Drake fick i uppdrag att utplåna spanjorernas flotta och erövra ögruppen Azorerna ute i Atlanten. Dessutom skulle trupper på land tränga in i Lissabon och uppvigla portugiserna till uppror mot sin spanske kung.

Planen blev ett lika ynkligt misslyckande som spanjorernas försök varit året innan. Storm och strider längs den spanska Atlantkusten kostade den engelska armadan 40 fartyg.