Varför var krigsfartygen randiga?

Under de två världskrigen hade några krigsfartyg ränder och starka färger. Vad var syftet med ränderna?

Zebraränder

Ett fartyg var omöjligt att identifiera om det var täckt av ränder.

Mönster och färger på krigsfartygen förvirrade fienden

Under första världskriget insåg britterna att en jämn grå färg inte dolde deras fartyg för de tyska ubåtarna. Därför införde Royal Navy det så kallade Dazzle Camou­flage: ränder, geometriska mönster och uppseendeväckande färger i olika varianter.

Genom experiment hade man nämligen sett att det, både för människor och för de optiska avståndsmätare som tyska krigsfartyg var utrustade med, var svårt att bestämma ett bjärt målat fartygs typ, hastighet och avstånd.

Tyska krigsfartyg gömde sig i de norska fjordarna

Under andra världskriget användes Dazzle Camouflage igen, fast i mindre skala. Tyska flottan kombinerade tekniken med traditionellt kamouflage på de krigsfartyg som hade sin bas i norska fjordar. Några fartyg täcktes av geometriska mönster i grå nyanser och slagskeppet Bismarck fick svarta och vita ränder.

Avsikten var att dölja konturerna och låta dem smälta in mot fjällen. Inför räder målades kamouflaget över och när Bismarck sänktes i Atlanten år 1941 var det helt grått.

Nazitysklands mest berömda slagskepp fick en kort karriär. Bismarck sänktes av britterna år 1941. Ränderna Svarta och vita ränder kamouflerade Bismarck i de norska fjordarna.

Vilda färger

Med färger i särskilda mönster blev det svårt att mäta storlek och kurs.

Falsk bogvåg

Det var svårt att beräkna hastigheten på ett fartyg med målad för.

I dag

Geometriskt kamouflage används fortfarande i moderna flottor.