Stora konvojer med ostindiefarare kunde försvara sig själva och sin last.

Vad var en ostindiefarare?

Var ostindiefarare en särskild sorts fartyg? Eller kunde alla skepp som seglade till Asien kallas så?

Ostindiefarare - en kombination av krigsfartyg och handelsfartyg

Fartyg från Europa kunde föra hem dyrbara varor från Indiska ocea­nen men riskerade samtidigt att plundras av alla pirater som härjade längs kusterna. Därför använde sig bl.a. brittiska, svenska och danska handelskompanier av särskilda skepp som kunde försvara sig.

De så kallade ostindiefararna var en kombination av krigs- och handelsfartyg; de hade både kanondäck och stora lastrum för de eftertraktade varorna från marknaderna i Asien. Skepps­typen växte fram under 1600-talet och användes fram till mitten av 1800-talet då hotet från pirater minskade.

Ostindiefarare kunde lasta 800 ton

Ostindiefarare var större än vanliga lastfartyg – de skulle rymma både kanoner och så mycket varor att den långa resan till Orienten blev lönsam. Runt år 1800 var lastkapaciteten ofta 800 ton eller mer. År 1804 visade brittiska ostindiefarare vad de gick för i Malacka­sundet där de jagade bort en fransk krigsflotta, bl.a. det stora linjeskeppet Marengo med 74 kanoner.