Vad var en ostindiefarare?

Var ostindiefarare en särskild sorts fartyg? Eller kunde alla skepp som seglade till Asien kallas så?

Segelfartyg

Stora konvojer med ostindiefarare kunde försvara sig själva och sin last.

© Bridgeman

Ostindiefarare – en kombination av örlogsfartyg och handelsfartyg

Fartyg från Europa kunde föra hem dyrbara varor från Indiska oceanen men riskerade samtidigt att plundras av alla pirater som härjade längs kusterna. Därför använde sig bland annat brittiska, svenska och danska handelskompanier av särskilda skepp som kunde försvara sig.

De så kallade ostindiefararna var en kombination av örlogs- och handelsfartyg; de hade både kanondäck och stora lastrum för de eftertraktade varorna från marknaderna i Asien.

En kopia av ostindiefararen Götheborg seglar i dag i svenska farvatten.

© Ulf Larsen/Wikimedia

Svenskt fartyg fylldes i Kanton

Skeppstypen växte fram under 1600-talet och användes fram till mitten av 1800-talet då hotet från pirater minskade.

Ostindiefarare kunde lasta 800 ton

Ostindiefarare var större än vanliga lastfartyg – de skulle rymma både kanoner och så mycket varor att den långa resan till Orienten blev lönsam. Runt år 1800 var lastkapaciteten ofta 800 ton eller mer.

År 1804 visade brittiska ostindiefarare vad de gick för i Malacka­sundet där de jagade bort en fransk krigsflotta, bland annat det stora linjeskeppet Marengo med 74 kanoner.