Vad är en jagare?

En jagare var ett örlogsfartyg som uppfanns som svar på de små, snabba torpedbåtarna, som härjade på haven i slutet av 1800-talet. Jagaren utvecklades av den engelska flottan.

HMS Hornet från år 1894 var den brittiska flottans vapen mot torpedbåtar.

En jagare skulle jaga torpedbåtar

När torpeden uppfanns sent på 1800-talet blev den ett dödligt hot mot stormakternas pansarskepp. Stål­giganterna var försvarslösa när de attackerades av små och snabba båtar bestyckade med det nya vapnet. Brittiska Royal Navys lösning var att ta fram en helt ny typ av fartyg som fick namnet Torpedo Boat Destroyers.

Hastighet var kännetecknet för en jagare

Jagarna kom upp i så höga hastigheter att de kunde komma ifatt torpedbåtarna och sänka dem med snabbskjutande kanoner. Britterna tog de första jagarna i bruk år 1894 och snart följde andra stormakter efter.

I dag har jagare fått nya uppgifter, bl.a. som ubåtsjagare, luftvärnsfartyg och missilbåtar.