Vad är Cutty Sark berömt för?

Varför har segelfartyget Cutty Sark blivit ett museifartyg?

Cutty Sark blev känd för sina rekordsnabba seglatser med varor från Asien till Storbritannien.

Den slanka tremastaren blev på 1800-talet känd för sina fantastiska prestationer i kappseglingar runtom i världen. År 1951 åtog sig en
kulturminnesförening att bevara Cutty Sark som ett minnesmärke över den brittiska sjöfartens triumfer.

Skeppet byggdes i Skottland år 1869 för att ta upp kampen med ett annat klipperskepp, Thermopylae. De smidiga segelfartygen tävlade varje år om att komma först till Storbritannien från Kina med årets teskörd. Ångfartyg hade seglat på världshaven i decennier, men inga fartyg kunde mäta sig med klipperskeppen i hastighet.

En kappsegling mellan Cutty Sark och Thermopylae år 1872 engagerade den brittiska pressen. Skeppen avseglade från Shanghai den 18 juni. Bara två veckor senare tappade Cutty Sark rodret. I stället för att söka sig i hamn och få skadan reparerad, fortsatte hennes skeppare envist seglatsen. Med ett improviserat nödroder rundade Cutty Sark Godahoppsudden och nådde London den 18 oktober, bara en vecka efter Thermopylae.

Tävlingen upprepades 1885 då skeppen avseglade från Australien. Cutty Sark vann kappseglingen tio år i rad, tills nya och snabbare ångfartyg tog över.

När klippern togs ur tjänst ville många britter be­­vara henne, och 1954 blev Cutty Sark musei­skepp i Greenwich i London. Efter en svår brand 2007 pågår nu omfattande reparationsarbeten.