Ubåt hittad vid Gotland

Ett oväntat ubåtsfynd i Östersjön generar spekulationer om gränskränkning och ubåtsjakt.

050659b0 a354 4fea b3a8

Vraket efter en 76 meter lång ubåt av så kallad Whiskey-modell hittades av en slump utanför Gotland 2009. Whiskey-ubåtarna var kärnan i den sovjetiska ubåtsflottan under kalla kriget och omskrevs flitigt i svensk press under ubåtsjakterna på 1980-talet.

Det antogs först att vraket vid Gotland var en av de sjunkna sovjetisktillverkade ubåtar som den svenska marinen känner till sedan tidigare – det ska finnas minst fyra sådana – men bevis om motsatsen har nu lett till tvister om huruvida ubåtsvraket ska undersökas.

Försvaret, som informerades om upptäckten redan 2009, har utifrån de bilder som tagits av vraket konstaterat att ubåten inte var operativ då den sjönk. Försvarets teori är att ubåten tappats under bogsering till skroten och de vill inte undersöka vraket närmare.

En annan teori är att detta är ubåten som jagaren Halland anföll vid den så kallade Utö-incidenten 1980. Ola Oskarsson, vd på det mätföretag som hittade vraket, tycker inte att bildbevisen utesluter möjligheten att ubåten träffats av svenska sjunkbomber utan efterfrågar vidare undersökning.

Hämtad ur Nyhetsfronten