Shutterstock

Stålbjässe förändrade kriget till havs

Med sitt tumstjocka pansar, sina grova kanoner och sina kraftfulla ångturbiner var den brittiska flottans HMS Dreadnought i fråga om teknik och eldkraft vida överlägset alla fartyg som världen tidigare skådat.

HMS Dreadnought blev färdigt på ett år – en anmärkningsvärd prestation i en tid, då det i regel tog flera år att bygga ett örlogsfartyg.

Prestationen bekymrade britternas rivaler. Storbritannien förfogade redan över Europas största och mäktigaste flotta.

Med det nya superskeppet och ­kapaciteten att snabbt bygga fler av samma slag tycktes landets herra­välde över världshaven vara garanterat långt in i framtiden.

Satirteckning av kapprustningen till havs 1909

© Library Of Congress

Insikten satte fart på upprustningen världen över. Frankrike, USA, Japan, Italien och Tyskland började alla bygga dreadnought-fartyg.

I Storbritannien blev bygget av fler superskepp i det närmaste ett folkligt krav.

Andra nationer gav upp kapprustningen, och Storbritannien förblev med sina ”kronjuveler”, som marinminister Winston Churchill kallade ­skeppen­, världens ledande örlogsnation fram till första världskriget.

Dreadnought i siffror

Längd: 160,6 m
Bredd: 25 m
Framdrivning: 2 ångturbiner
Toppfart: 21 knop/39 km/t.
Besättning: 810 man

Sol90

Skrovet skyddas av 10–28 centimeter tjockt, specialbehandlat stål. Det stål som används är mer elastiskt än vanligt stål och spricker därför inte lika lätt.

Sol90

Försvaret består av 27 mindre kanoner samt fem torpedtuber under vattenlinjen.

Sol90

Fem batterier med två 305 mm-kanoner vardera ger fartyget en enorm eldkraft. Att alla kanoner har samma kaliber underlättar eldgivningen.

Sol90

Kanontornen kan vridas, så att de kan skjuta i alla riktningar. En hiss för upp ammunitionen från magasinet i fartygets inre.

Sol90
  1. Roterande plattform
  2. Hiss
  3. Ammunitionsmagasin
Sol90

Ett avancerat elektriskt system hjälper till att avgöra avståndet till mål och ställa in siktet. Huvudavstånds­mätarna sitter i fartygets stormast.

Sol90

Fyra propellrar som drivs av kraftfulla ångturbiner gör slagskeppet till världens snabbaste.

Sol90

Mannen bakom: Gav flottan slagkraft

HMS Dreadnought var kronan på verket i det förnyelsearbete som förste sjölorden John ­Fisher genomförde under sin tid som ­överbefälhavare för brittiska flottan.

Fisher skickade flottans gamla, uttjänta fartyg till upphuggning och initierade ­byggandet av mer tidsenliga fartyg.

Amiral Sir John Fisher.

© Balfore Archive Images/Imageselect

Mer eldkraft och bättre utbildning av besättningarna var några av de åtgärder som bidrog till att göra Fisher känd som en av de mest inflytelserika amiralerna sedan Lord Nelson.

Fick en lång karriär

Dreadnoughten USS Texas betraktades vid sjösättningen 1912 som världens slagkraftigaste örlogsfartyg.

© Shutterstock

Fartyget deltog i båda världskrigen, bland annat vid de allierades invasion av Normandie 1944.

Fartyget är det enda kvarvarande av sitt slag och är nu museumsfartyg i delstaten Texas i USA.