Spökskepp funnet på öppet hav

I december 1872 upptäcks det amerikanska segelfartyget Mary Celeste mitt ute på Atlanten. Lastrummen är fulla av mat och vatten och fartyget visar inga tecken på olyckor eller plundring – men besättningen har på något mystiskt sätt försvunnit utan att lämna minsta spår efter sig.

2 september 2015 av Nanna Bay

Books:
C.E. Fay: The Story of the “Mary Celeste”, Dover Publications, 1989 ● Brian Hicks: Ghost Ship: The Mysterious True Story
of the Mary Celeste and Her Missing Crew, Ballantine Books, 2005 ● Paul Begg: Mary Celeste, Longman, 2006

Websites:
● tinyurl.com/343qy4

Kanske är du intresserad av...