Quiz: Hangarfartyg

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

När var det första moderna hangarfartyget färdigt – med ett däck som gick i hela fartygets längd och därför kunde användas både för start och landning?

Varför byggdes det från 1920 och ända fram på 30-talet nästan inga hangarfartyg?

Vilken sista uppgift tilldelade man 1946 hangarfartyget USS Saratoga, som hade gett flygunderstöd vid många slag under Stillahavskriget?

I närvaro av Adolf Hitler sjösattes tyska flottans första och enda hangarfartyg den 8 december 1938, men varför byggdes fartyget, Graf Zeppelin, aldrig färdigt?

Varför började man på 50-talet bygga hangarfartyg med en landningsbana, som låg lite på snedden i fartygets färdriktning?

Vad var "Operation Flying Carpet", som USS Enterprise deltog i, innan hon togs ur aktiv tjänst i januari 1946?

Kanske är du intresserad av...