Old Paper Studios/Imageselect

När korsade ångfartyg Atlanten?

Det första ångfartyget som korsade Atlanten blev ingen framgång utan gick i konkurs.

Det första ångdrivna fartyget som ­korsade Atlanten var amerikanska SS Savannah.

Fartyget stävade ut från Georgia i USA den 24 maj 1819 och anlände till Liverpool i England en månad senare.

Savannah var ett så kallat hybridskepp med både ång­maskin och segel, och endast delar av resan skedde med ångmaskin.

Trots sin banbrytande färd blev Savannah ingen kommersiell succé.

Fartyget var tänkt att fungera som framtidens passagerarfartyg, men kunderna visade sig obenägna att våga sig ut till havs på ett fartyg drivet med den nya ångtekniken.

© Old Paper Studios/Imageselect

SS Savannah

Sjösatt: 22 augusti 1818
Längd: 30 m
Vikt: 320 ton
Framdrift: Ångmaskin + segel
Motoreffekt: 90 hk

Somliga kallade rent av Savannah för en ”ångkista”. Dessutom tog ångmaskinen och dess bränsle – 75 ton kol och ungefär lika mycket ved – för mycket plats på bekostnad av gods.

Frånvaron av kunder drev ägarna till Savannah till konkursens rand, så de var tvungna att sälja det historiska fartyget.

De nya ägarna hade inte samma tilltro till ånga och rev ut ångmaskinen, som de sålde för motsvarande 315000 kronor i dagens penning­värde.

Fartyget användes därpå som ett vanligt lastfartyg med segel.