När fick fartygen propellrar?

Varför fick fartygen propellrar i stället för skovelhjul?

I dragkampen drog Rattlers fartygspropellrar hjulångaren Alecto baklänges med 4,6 km/tim.

Brittiska flottan bestämde sig år 1845 för att kontrollera om fartygspropellrar eller skovelhjul var det bästa för att driva ett ångfartyg framåt. Ingenjörer hade diskuterat frågan i åratal utan att komma fram till några övertygande resultat.

Flottor testade propellrar i duell

Nu ville Royal Navy klargöra saken en gång för alla. Världens mäktigaste flotta hade fått sitt första fartyg med propeller – nu skulle det testas i en tvekamp mot en hjulångare av samma storlek.

Duellen ägde rum i mars 1845 och delades in i tre discipliner. De båda fartygen skulle kappsegla, först i bra väder, sedan i höga vågor. Till sist skulle deras styrka jämföras genom en enkel dragkamp.

Propellrar var bäst i oväder

Tävlingen slutade med tre klara segrar för propellerslupen HMS Rattler. Särskilt överraskande var hennes överlägsenhet i hårt väder. Före testet hade många nämligen räknat med att rivalen HMS Alectos stora skovelhjul skulle visa sig helt överlägsna i hög sjö.

Amiralerna tog till sig resultatet av de entydiga testerna och efter det konstruerades flottans ångfartyg med propellrar. Skovelhjulen var dock fortfarande vanliga på flod­båtar ända in på 1900-talet.