U.S. Navy

När blev ubåtar atomdrivna?

När USS Nautilus sjösattes år 1954 var den världens första atomdrivna ubåt. Den hade en lång rad fördelar som de traditionella dieseldrivna ubåtarna saknade.

Amerikanska USS Nautilus blev historiens första atomdrivna ubåt, när den sjösattes 1954. Kärnenergi gav ­fartyget en lång rad fördelar jämfört med traditionella dieseldrivna ubåtar, och under sina första år satte USS Nautilus flera rekord.

Redan under en testseglats färdades ­ubåten cirka 2200 kilometer på mindre än nittio timmar. Därmed satte den rekord i både högsta fart och längsta sträcka tillryggalagd under vattenytan.

USS Nautilus (SSN-571)

Längd: 98 m

Bredd: 8,5 m

Djupgående: 7,9 m

Motor: S2W-kärnreaktor (13.400 hk)

Toppfart: cirka 23 knop (43 km/h)

96 timmar under Nordpolens is

Den nya atomubåtens prestationer var så överväldigande att den inte kunde spåras eller stoppas med de tekniker som utvecklats under andra världskriget.

Den kunde till exempel färdas så snabbt och vara i uläge så länge att de gamla radarsystemen inte kunde registrera den. USS ­Nautilus underströk sin tekniska ­överlägsenhet, när den 1958 blev den första ubåt som korsade Nordpolen efter 96 timmar under isen.

USS Nautilus togs ur tjänst 1980 efter att ha färdats nästan en miljon kilometer i havets djup. Sex år senare förvandlades ubåten till ett musei­skepp, som nu tar emot omkring 250000 gäster per år.