Testseglatser utförda med trieren Olympias visade år 1987 att grekernas krigsfartyg var förvånansvärt snabba.

Hur stora var grekernas krigsfartyg?

Hur stora var de krigsfartyg som gav antikens krigare över­taget i Medelhavet?

Trieren var grekernas största krigsfartyg

Under antiken var trieren den grekiska flottans största och mest kraftfulla krigsfartyg. Det antika "örlogsfartyget", även kallat trirem eller treroddare, spelade en avgörande roll i erövringen av Medelhavets kuststäder. Den var en flytande murbräcka som med rätt manskap bakom årorna kunde vända krigslyckan.

Under slaget vid Salamis år 480 f.Kr. besegrade 378 grekiska trierer dubbelt så många persiska krigsfartyg under kung Xerxes.

Idén med skeppstypen var att ramma fienden med största möjliga kraft. Därför satt roddarna tätt sammanpackade, ju fler desto bättre – många roddare betydde hög fart. När trieren med väldig kraft hade slagit hål på fiendens skrov, drog sig galären undan och lät havet göra klart jobbet, eller tog sats för att ramma ännu ett skepp.

I slutet av 400-talet f.Kr. började grekerna bygga ännu större fartyg, med plats för kastvapen och fler soldater, som kunde borda fienden. Dessa så kallade quadriremer eller quinqueremer drevs framåt av upp till 300 roddare.

Segel skonade roddarna

När vinden var gynnsam kunde matro­­ser hissa segel i trierens två master så att roddarna fick vila armarna en stund.

Ramm krossade fienden

Längst fram satt en metallklädd ramm som skulle slå hål på fientliga skepp så att vattnet forsade in.

Höga vågor var livsfarliga

Roddarna längst ned i trieren satt bara 60 cm över vattnet, och fartyget var därför sårbart i oväder.

170 roddare i tre lag drev skeppet framåt

Trierens största styrkor var fart och att den var lätt att manövrera. Under ett försök med skeppet Olympias – en exakt kopia av antikens trier – fick 170 oerfarna roddare upp fartyget i 9 knop
(17 km/tim.). En erfaren besättning kunde säkert fått upp trieren i minst 10 knop. Under försöket gjorde Olympias även en 180 graders vändning på mindre än en minut.

Roddarna satt "omlott" i förhållande till varandra – både på höjden och i skeppets längdriktning.

Kanske är du intresserad av...