Look and Learn/Bridgeman Images

Hur lång tid tog det att segla över Atlanten?

Färden över Atlanten var en svår prövning, när de första nybyggarna satte segel mot den nordamerikanska kusten.

År 1620 lättade det tremastade segelfartyget Mayflower ankar i Southampton i England och satte kurs över Atlanten mot Amerika.

Sextiosex dagar senare steg fartygets 102 passagerare i land i Massachusetts efter en strapatsrik resa med stormar och vågor höga som hus.

Mayflowers långa resa var inte ovanlig, för i hundratals år var en färd över Atlanten både tidskrävande och riskabel.

På 1800-talet tog dock överfarten kvantsprång i och med uppfinningen av ångfartygen, som seglade betydligt snabbare. Hjulångaren SS Sirius genomförde 1838 överfarten på drygt 18 dagar, och i slutet av seklet hade ångfartyg med starkare motorer och större propellrar minskat restiden till knappt sex dagar.

Nästa milstolpe var när luften ovanför Atlanten intogs, först med luftskepp och senare med flygplan.

År 1936 flög det tyska luftskeppet Hindenburg till USA på två dagar och 19 timmar, medan ett flygplan av typen Douglas DC-4 år 1945 genom- förde resan på 14 timmar. År 1976 fick överljudsplanet Concorde ner de 66 dagarna med Mayflower till endast tre och en halv timme.