Shutterstock

Hur fick sjörövarflaggan sitt namn?

Det finns flera teorier om hur ”Jolly Roger” fick sitt namn.

Ingen vet exakt varför sjörövarnas svarta flagga fick namnet ”Jolly Roger” (­muntre Roger).

En sannolik förklaring är att ­djävulen på 1600-talet hade öknamnet ”Old Roger”, och att sjörövare inte hade något emot att vara kända som djävulens ­hantlangare. Tillnamnet ”Jolly” kan ha ­tillkommit för att flaggorna ofta pryddes av leende kranier.

Under andra världskriget använde bland annat brittiska ubåtar ”Jolly Roger”.

© IWM/Getty Images

En annan möjlig förklaring är att sjö­rövarflaggor på 1500-talet kan ha varit röda och därför på franska – ironiskt – kallades för jolie rouge (fin röd). Det ­förvanskade engelska pirater till ”Jolly Roger”.

Teorin är dock omdis­kuterad, eftersom den röda flaggan i regel hissades för att signalera ”ingen nåd”, om ett fartyg bjöd hårt motstånd.

Pirater flaggade inte hela tiden med ”Jolly Roger”. Vanligtvis vajade en falsk flagga, som varierade beroende på i vilka farvatten piraterna seglade. På så sätt undvek de piratjägare.

Först när piratskeppet hade ett offer inom räckhåll hissades ”Jolly Roger”. Alla kaptener hade en personlig flagga, och om kap­tenen var känd räckte det ofta för att motstånda­ren skulle ge upp utan strid.