Hur fick jagarna sitt namn?

Är jagare särskilt snabba – eller varför heter de jagare?

USA:s jagare Arleigh-Burke är världens tyngst bestyckade.

Plattformen för torpederna, som kom på 1870-talet, var särskilda torpedbåtar, som kom att utgöra ett allvarligt hot mot slagskeppsflottorna. Man utvecklade då en särkild torpedbåtsjagare – (på engelska torpedo boat destroyer.)

Redan 1877 sänktes det första fartyget av en torped från en torpedbåt. Tio år senare sjösatte den japanska flottan historiens första jagare, Kotaka. Den var var ett snabbt, lätt bestyckat fartyg och skulle eskortera flottans stora slagskepp på väg mot stora sjöslag, för att de inte skulle attackeras av torpedbåtar längs vägen.

Till en början var jagarna ganska små. Under första världskriget blev de större och tyngre. Båttypen fick tidens bästa maskiner och utrustades med torpeder, sjunkbomber och hydrofon i jakten på fientliga ubåtar. Under andra världs­kriget var jagarna viktiga, både vid eskort av civila fartyg och, inte minst, som ubåtsjägare.